Srdečně zveme všechny jogíny na Velikonoční meditační ústraní Očista šesti oblastí, které v Kunkyablingu povede Lukáš Chmelík. Očista šesti  lók je nejpřednější metoda z cyklu dzogčhenu upadéša k očistě karmy a karmických stop, příčin zrození v šesti oblastech existence. Džigme Lingpa řekl: „Všechno naše štěstí a utrpení, vše dobré a špatné, věci pozitivní i negativní […]

Ahoj, zveme na SMS kurz Tři kořeny s Lukášem Chmelíkem v Kunkyablingu, 25. 9. – 28. 9. 2015 Tři kořeny, guru, déva, dákiní jsou hlavním prostředkem dosažení realizace na cestě tantry. Guru je zdrojem požehnání, déva – meditační božstvo je zdrojem uskutečnení a dákiní je zdroj aktivity. Praxí Tří kořenu získává jogín běžné i nejvyšší […]

Vážení přátelé, srdečně vás zveme na mini retreat praxe Čö, který se bude konat v termínu 3. – 4. 10. 2015 v meditačním centru Gotama v Olomouci (Wurmova 7). Retreat povede Lukáš Chmelík, dlouholetý student budhismu a instruktor základní úrovně Santy Maha Sanghy. Součástí retreatu budou pro začátečníky taky esenciálni instrukce ke každodenní praxi: gurujóga, […]

Vážení přátelé, srdečně zveme na retreat praxe relativní bódhičitty, který se bude konat v termínu 13. – 15.11.2015 v Kunkyablingu, meditačním centru Mezinárodní komunity dzogčhenu v České republice a který povede Lukáš Chmelík, autorizovaný instruktor Santi Mahá Sanghy I. úrovně. Retreat je otevřen pouze členům Mezinárodní komunity dzogčhenu. Výklad bude založený na Rinpočheho textu Vzácná váza s doplněním několika […]

Vážení přátelé, srdečně zveme na retreat čtyř praxí bdělé pozornosti, který se bude konat v termínu 15. – 17.1.2016 v Kunkyablingu, meditačním centru Mezinárodní komunity dzogčhenu v České republice a který povede Lukáš Chmelík, autorizovaný instruktor Santi Mahá Sanghy I. úrovně. Retreat je otevřen pouze členům Mezinárodní komunity dzogčhenu. Na základě výkladu praxe páramity moudrosti / pradžňápáramitá 4. […]

Vážení přátelé, srdečně zveme na velikonoční retreat praxe kontemplace a jógy pokojných a hněvivých božstev (šitro), který se bude konat v termínu 25. – 28.3.2016 v Phendelingu, meditačním centru Mezinárodní komunity dzogčhenu v České republice a který povede Lukáš Chmelík, autorizovaný instruktor Santi Mahá Sanghy I. úrovně. Retreat je otevřen pouze členům Mezinárodní komunity dzogčhenu. Šitro neboli praxe mandaly […]

Vážení přátelé, srdečně zveme na retreat praxí sedmi semdzinů, který se bude konat v termínu 15. – 17.4.2016 v Kunkyablingu, meditačním centru Mezinárodní komunity dzogčhenu v České republice a který povede Lukáš Chmelík, autorizovaný instruktor Santi Mahá Sanghy základní úrovně. Retreat je otevřen pouze členům Mezinárodní komunity dzogčhenu. Semdzin znamená ovládnout (doslova držet) mysl. Je to série […]

Vážení přátelé, srdečně zveme na kurz s názvem “Přímé uvedení v dzogčhenu”, který se bude konat v termínu 25. – 26.6.2016 v Olomouci, a který povede Lukáš Chmelík, autorizovaný instruktor Santi Mahá Sanghy základní úrovně. Tento kurz je otevřen všem zájemcům o transmisi dzogčhenu i všem ostatním zájemcům:) Přímé uvedení Předání poznání od mistra může […]

Vážení přátelé, srdečně zveme na kurz s názvem „Přímé uvedení v dzogčhenu“, který se bude konat v termínu 15. – 17.7.2016 v Kunkyablingu, meditačním centru Mezinárodní komunity dzogčhenu v České republice a který povede Lukáš Chmelík, autorizovaný instruktor Santi Mahá Sanghy základní úrovně. Retreat je otevřen všem zájemcům o transmisi dzogčhenu i všem ostatním zájemcům:) […]

Vážení přátelé, Předání poznání od mistra může být ústní, symbolické nebo přímé. Nauka dzogčhenu je jedinečná právě tzv. “přímou transmisí” neboli “přímým uvedením”, během něhož spočinou mistr a žák ve stejném okamžiku v prvotním stavu skrze některou ze zkušeností těla, řeči (energie) nebo mysli. Díky síle transmise je takto student schopen objevit svoji vlastní skutečnou […]

Vážení přátelé, srdečně zveme na kurz Santi Mahá Sanghy základní úrovně, který se bude konat v termínu 20. – 22.1.2017 v Kunkyablingu, meditačním centru Mezinárodní komunity dzogčhenu v České republice a který povede Lukáš Chmelík, autorizovaný instruktor Santi Mahá Sanghy základní úrovně. Kurz je otevřen všem, kteří obdrželi transmisi dzogčhenu od mistra Čhögjala Namkhai Norbu […]

Vážení přátelé, zveme vás na víkendový kurz „Oddělení samsáry a nirvány – khorde rušen“ s instruktorem SMS základní úrovně Lukášem Chmelíkem v pražském Kunkyablingu. Program bude spojený se sledováním webcastu z Dzamling Garu, kde bude náš Mistr předávat učení právě na toto téma – longsal rušen. Khorde rušen je esenciální praxí schopnou přivést jedince k uvědomění […]

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na retreat praxe čö, který se bude konat v termínu 17.2. – 19.2.2017 v Phendelingu, meditačním centru Mezinárodní komunity dzogčhenu v České republice a který povede Lukáš Chmelík, autorizovaný instruktor Santi Mahá Sanghy základní úrovně. Retreat je otevřen členům Mezinárodní komunity dzogčhenu a těm, kteří obdrželi transmisi od Čhögjala Namkhai […]

Vážení přátelé, zveme vás do Olomouce na víkendový retreat na téma „Očista šesti oblastí“. Retreat se uskuteční ve dnech 26. – 28.5.2017 v med.centru Gotama (Wurmova 7) a povede jej Lukáš Chmelík, dlouholetý student buddhismu a instruktor základní úrovně Santi Maha Sangy. Očista šesti  lók je nejpřednější metoda z cyklu dzogčhenu upadéša k očistě karmy […]

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na kurz s názvem Bdělá přítomnost, který se bude konat v termínu 7. – 8. 10.  2017 v sále DDM Třinec.  Kurz povede Lukáš Chmelík, autorizovaný instruktor Santi Mahá Sanghy nauky Dzogčhen. Kurz je otevřen všem, kteří mají zájem podniknout pouť pod povrch mysli a bude uveden přednáškou o bdělé […]

Program kurzu: Pátek 2.2. 9.00 – 12.30 přezkušování účastníku SMS zkoušky 14.30 – 18.30 přezkušování účastníku SMS zkoušky Sobota 3. 2. 9.00 – 12.30 výklad zapeklitých částí Vzácné vázy, společná praxe 14.30 – 18.30 výklad zapeklitých částí Vzácné vázy, společná praxe Neděle 4. 2. 9.00 – 12.30 výklad zapeklitých částí Vzácné vázy, společná praxe 14.30 […]

Drazí přátelé, srdečně vás zveme na přednášku prokládanou meditacemi na téma: Užitek bdělé přítomnosti a nevýhody rozptýlení, která proběhne v úterý 19.6. 2018 ve 20hod v pražském Kunkyablingu. Výklad založený na knize Zrcadlo, poučení o bdělém vědomí přítomnosti od našeho Mistra a některých tradičních textech povede autorizovaný instruktor Santi Mahá Sanghy základní úrovně Lukáš Chmelík. […]

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na retreat Santi Mahá Sanghy základní úrovně, který se bude konat v termínu 24.11. – 30.11.2018 v Phendelingu, meditačním centru Mezinárodní komunity dzogčhenu v České republice. Kurz povede Lukáš Chmelík (SK), který je více než 20 let žákem Čhögjala Namkhai Norbu a je autorizovaným instruktorem SMS Base. Santi Mahá Sangha […]

Drazí přátelé, srdečně vás zveme na přednášku na téma Pozorování a osvobozování myšlenek, která proběhne ve středu 3.7. 2019 v 19hod v pražském Kunkyablingu. Výklad proložený meditacemi povede autorizovaný instruktor Santi Mahá Sanghy základní úrovně Lukáš Chmelík. Podstatou meditace je pozorovat mentální procesy. Nejenom pozorovat, ale také jim porozumět tak, aby se mysl postupně osvobozovala […]

Drahá vadžra rodino, s velkým potěšením Vás zveme na společný meditační víkend s Lukášem Chmelíkem k nám do Tábora, města velkého rozvoje :), který se uskuteční ve dnech 6. – 9. března 2020. Meditační víkend je otevřený všem, kdo mají transmisi a chtějí studovat a praktikovat vzácné nauky Dzogchčhenu. Semdziny jsou účinnou metodou, díky které […]

  Prebiehajúci online kurz SMS je zameraný viac na praxe, na spoločné praxe, na ktorý je pozvaný kdokolvek, kdo má záujem (a má transmisiu): 27.7. Gurujóga Guru Padmasambhava a praxe Guru Tragphura 10.8. praxe dákiní Simhamukha a jiné aspekty „Praxe kontemplace manter Tří kořenů“ 17.8. Oddělení samsáry a nirvány (khorde rušen) – praxe Očista 6 lók […]

Čtvrté pokračování on-line otevřeného víkendového kurzu (nejen) pro nové zájemce o dzogčhenové nauky. Mohou se zúčastnit i ti, kdo se prvních dvou kurzů neúčastnili. Praktikujícím v komunitě dzogčhenu může kurz pomoci prohloubit pochopení a praxi níže uvedených bodů, především bdělé přítomnosti (presence) a uvědomění (awareness), sebe-pozorování, dále tréninků mysli (lodžong) a vnitřního klidu (šine). Registrace: https://forms.gle/ehjPZpuLpJgY6ACa9 […]

Ahoj Sangha, radi by sme Vás chceli pozvat na retreat s Lukášom Chmelíkom, ktorý sa bude konať v Brnenskej gompe. Očista 6 oblastí a práce s emocemi Víkendový meditační kurz Očista 6 lók Očista šesti lók/oblastí patří k přípravným praxím dzogčhenu upadéša, a k jedním z nejdůležitejších očistných praxí. Nahromaděné karmické otisky, stopy našich minulých […]

Milí praktikující, rádi bychom Vás pozvali kurz „Kurz 6 lók a práce s emocemi“ s Lukášem Chmelíkem do pražského Kunkyablingu. Kurz je určen pouze pro Ty, kteří obdrželi transmisi/předání dzogčhenu od Čhogjal Namkhai Norbu Rinpočeho nebo Yeshiho Namkhaie. Úvodní přednáška ve čtvrtek 27.10. je otevřená všem, i lidem bez transmise. Očista šesti lók/oblastí patří k […]

Drazí přátelé, rádi bychom vás pozvali na meditační víkend, který se uskuteční 2. —4. 12. v Olomouci. Mini retreat bude zaměřen na gurujógu, cvičení mysli a na očistné praxe. První z metod, kterou budeme praktikovat je praxe šitro s formou Vadžrasattvy podle systému anujógy, z termy Namčho Mingjur Dordžeho – praxi šitro neboli jógu pokojných […]

Pátek 20.1.: Přednáška Lukáše Chmelíka o Čtyřech vznešených pravdách…18hod Bude vysíláno online přes ZOOM. Odkaz pro připojení: https://us02web.zoom.us/j/89447415126?pwd=NDU4U2lkdXp1U3dhOWNBSkxDYVJzUT09 pro více informací o MINI Retreatu pište na blue@dzogchen.cz

Vážení praktikující, rádi bychom Vás pozvali na jednodenní meditační retreat praxe Zelené Táry. Zelená Tára odstraňuje překážky, nepříznivé okolnosti, plní naše přání a potřeby a osvobodzuje od strachu a utrpení, představuje aktivní soucit všech osvícených bytostí. V nauce dzogčhenu se praxe Vznešené Táry pojí s principem gurujógy a proto na ni meditujeme jako na Guru […]

Pátek 17.2.: Přednáška Lukáše Chmelíka všeobecný úvod k textu Čhögjala Namkhai Norbu: Zrcadlo. Poučení o bdělém vědomí přítomnosti, DharmaGaia 2002. (The Mirror. Advice on the Presence of Awareness, SSE 1989)……….18hod Praxe Krátkého thunu – Guru Tragphur  …………………..20hod Bude vysíláno online přes ZOOM. Odkaz pro připojení: https://us02web.zoom.us/j/89380783011?pwd=U3oxVUg0VjVRbHF6c21sU1E5dXhTZz09 pro více informací o MINI Retreatu pište na blue@dzogchen.cz Adresa: Na Střelnici 1212/39, […]

Zveme vás na sérii víkendových kurzů, které budou probíhat v pražském Kunkyablingu na téma Umění meditace (Esence náhledu, meditace a jednání na cestě dharmy – Přirozeně uvolněná mysl). První z nich se uskuteční ve dnech 17. – 19. března v pražském Kunkyablingu pod vedením instruktora základní úrovně Santi Mahá Sanghy Lukáše Chmelíka. Kurzy se opírají o Pět bodů pro otevřené meditační kurzy mistra Čhögjala Namkhai […]

Drazí praktikující, zveme vás na sérii víkendových kurzů, které budou probíhat v pražském Kunkyablingu na téma Umění meditace (Esence náhledu, meditace a jednání na cestě dharmy – Přirozeně uvolněná mysl), který navazuje na březnové setkání v pražském Kunkyablingu pod vedením instruktora základní úrovně Santi Mahá Sanghy Lukáše Chmelíka. Tato setkání zaměřená na oblast vzdělání a výcviku v oblasti Buddhova učení, […]

Tichý meditační retreat s Lukášem Chmelíkem / 25.8. – 3.9.2023 / Phendeling Tím, že si vytvoříme podmínky intenzity, disciplíny a mlčení, tak si umožníme prohloubit vlastní praxi a setkat se zblízka s vlastní myslí. Je to příležitost mysl pozorovat, vidět mentální procesy a rozvinout hlubší porozumění a vhled do její povahy. Drazí přátelé, potěšeni možností […]

Nechť jsou všechny bytosti šťastny a mají příčiny štěstí! Nechť jsou všechny bytosti osvobozeny od utrpení a příčin utrpení! Nechť jsou všechny bytosti naplněné štěstím, které je bez utrpení! Nechť všechny bytosti spočívají v nezměrné rovnosti, svobodě od vzdálenosti, připoutanosti, odporu! Drazí praktikující, zveme vás na další z víkendových setkání, které probíhají v pražském Kunkyablingu […]

Drazí přátelé, zveme vás na další z víkendových setkání, které probíhají v pražském Kunkyablingu s názvem Umění meditace, který navazuje na zářijové setkání v pražském Kunkyablingu pod vedením instruktora základní úrovně Santi Mahá Sanghy Lukáše Chmelíka. Tato setkání zaměřená na oblast vzdělání a výcviku v oblasti Buddhova učení, praxi meditace, která probíhají během víkendů (jednou […]

Drazí praktikující, zveme vás na další z víkendových setkání, které probíhají v pražském Kunkyablingu s názvem Umění meditace, který navazuje na lednové setkání v pražském Kunkyablingu pod vedením instruktora základní úrovně Santi Mahá Sanghy Lukáše Chmelíka. Tato setkání zaměřená na oblast vzdělání a výcviku v oblasti Buddhova učení, praxi meditace, která probíhají během víkendů (jednou […]