Fórum> Přihlášení>

Pozorování a osvobozování myšlenek – Přednáška Lukáše Chmelíka, Kunkyabling 3.7.2019 v 19:00

Datum konání:

3.7.2019 - 3.7.2019

Popis:

Drazí přátelé,

srdečně vás zveme na přednášku na téma Pozorování a osvobozování myšlenek, která proběhne ve středu 3.7. 2019 v 19hod v pražském Kunkyablingu. Výklad proložený meditacemi povede autorizovaný instruktor Santi Mahá Sanghy základní úrovně Lukáš Chmelík.

Podstatou meditace je pozorovat mentální procesy. Nejenom pozorovat, ale také jim porozumět tak, aby se mysl postupně osvobozovala od všeho, co ji poutá a co je neprospešné. Místo následování myšlenek a emocí, což vede ke ztotožňování se s obsahy mysli, a následně k podmínění a neuspokojivosti, se bdělým pozorováním vytváří určitý prostor a odstup, ve kterém vjemy a myšlenky vznikají a zanikají, přicházejí a odcházejí. Člověk si jich je jasně vědom, ale nenásleduje je – pozorující vědomí není ovlivňováno jevy, které se objevují.
Na hlubší úrovni, s prohloubením schopnosti mysl pozorovat a spočívat v nerozptýleném stavu, a rozvojem zkušeností “klidu”, “pohybu” a jejich jednoty se objevují záblesky vidění přirozené podstaty mysli, která je prostoru podobná, neuchopitelná, nevyjádřitelná a přesto ji lze jasně nahlížet.
Nauky dzogčhenu nabízejí v této souvislosti navíc i specifický pohled a metody praxe – přístup samoosvobozování a “ponechávání tak, jak je.”
Přednáška a diskuse se dotkne témat buddhistické meditace klidu (šamatha), vhledu (vipašjana), bdělé pozornosti (mindfulness, smrti), soustředění (samádhi) a moudrosti (pradžňá).

Přednáška je určena i pro veřejnost.

Pro všechny, kteří by se chtěli připojit online https://zoom.us/j/361331544

Vstupné dobrovolné.

Těšíme se na vás!

Michal Sodoma Datum publikování: 30.6.2019 20:51

Místo konání - Kunkyabling

Opletalova 35 Praha

Aktuální události

Minulé události

» Všechny události »

Nejbližší pravidelné aktivity

Příští ganapúdža

Kalendář akcí