Umění meditace 5 s Lukášem Chmelíkem

Datum konání:

10.5.2024 - 12.5.2024

Popis:

Drazí praktikující,

zveme vás na další z víkendových setkání, které probíhají v pražském Kunkyablingu s názvem Umění meditace, který navazuje na lednové setkání v pražském Kunkyablingu pod vedením instruktora základní úrovně Santi Mahá Sanghy Lukáše Chmelíka.

Tato setkání zaměřená na oblast vzdělání a výcviku v oblasti Buddhova učení, praxi meditace, která probíhají během víkendů (jednou za dva-tři měsíce), se opírají o Pět bodů pro otevřené meditační kurzy mistra Čhögjala Namkhai Norbu, přičemž je prohlubují a dále rozvíjejí. Navazují tak na „Otevřené meditační kurzy bdělé přítomnosti”.

Jsou určeny jak pro nové zájemce o nauku a transmisi dzogčhenu, tak pro starší praktikující. Podle potřeby proběhne výklad základních praxí.

_____________________________________________________________

Tentokrát se společně setkáme o víkendu 10. až 12. května a budeme se věnovat tématu práce s emocemi.
Pátek 10.5.
18:00 – 20:00
Sobota 11.5.
9.00 – 12.30
14.30 – 18.30
Neděle 12.5.
9.00 – 12.30
14.30 – 17.30
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Práce s emocemi

Díky učení o práci s emocemi máme možnost lépe vidět, jak emoce vyvstávají a jak ovlivňují naše vnímání a reakce. Především budeme zkoumat, jak s nimi pracovat tak, abychom je více zvědomili, a postupně lépe zvládali a tak mohli žít kvalitnější a šťastnější život.

Emoce jsou nedílnou součástí lidského života. Z pohledu Buddhova učení je lze rozdělit na prospěšné/ctnostné jako je důvěra, soucit, laskavost a empatie a pak především neprospěšné označované jako jedy mysli – nevědomost, touha, hněv (tzv. tři kořenové emoce). Umění pracovat s problematickými emocemi tak, aby nás nedrželi v sevření, ale abychom naopak rozvinuli větší svobodu od nich, je důležitou součástí cesty.

Výklad, učení a praxe se budou opírat o nauky Čhögjala Namkhai Norbu a o tradiční texty a komentáře. Z tradičního pohledu je postoj opouštění emocí, spolu s uplatňováním protijedů, zdůrazňován v sútře, jejich transformace v tantře a samoosvobozování v dzogčhenu.

Klíčem k praxi je především bdělá přítomnost, díky níž si dokážeme uvědomit, v jakém emočním stavu se nacházíme, co děláme, a co potřebujeme, abychom byli v zdravějším, ideálně v přirozeném stavu, který je svou povahou čistý a svobodný od jakýchkoliv emočních zapletení.

Od hrubých emocí, které můžeme mít celé měsíce, až po okamžikové jemné záblesky, člověk zažívá široké spektrum emočních stavů a především vůči problematickým emocím, které se mohli stát vzorci našeho chování a reagování, potřebujeme zvýšenou bdělost, sebeuvědomění a funkční strategie toho, jak je pomalu léčit, rozpouštět a nacházet prospěšnější stavy, které jsou blíže poznání dzogčhenu.

_____________________________________________________________

Lukáš Chmelík již více než 25 let studuje a praktikuje meditaci s mnoha významnými učiteli tibetského buddhismu. Přeložil řadu knih o Buddhově učení a vede meditační kurzy. Od roku 1998 následuje nauky Čhögjala Namkhai Norbu. V roce 2015 se stal instruktorem SMS základního stupně.

_____________________________________________________________

Těšíme se na vás,

Gakyil
Michal Sodoma Datum publikování: 28.4.2024 21:31

Místo konání - Kunkyabling

Opletalova 35 Praha