Co je komunita dzogčhenu?

Komunita dzogčhenu je otevřené společenství lidí, které spojuje společný zájem o dzogčhen, který studují a praktikují dle svojí vlastní kapacity pod vedením mistra, který má autentické poznání stavu dzogčhenu.

Studenti pod vedením Čhögjala Namkhai Norbua založili dzogčhenové komunity ve více než 40 zemích světa, které vytvářejí zázemí pro studium a praxi. Komunity fungují na principu vzájemné podpory, přátelství a vědomí společné cesty, a vytváří tak jedinečnou živou mandalu, jejímž cílem je uchování a realizace vzácného učení Velké dokonalosti (dzogčhen).

Hlavní mezinárodní  centra (tzv. Gary) jsou v Itálii, Rumunsku, Ukrajině, Spojených státech, Argentině, Venezuele, Číně a v Austrálii. Tato centra společně s místními centry (tzv. Lingy) tvoří celosvětovou síť podpory studia a praxe nauky dzogčhenu. Mezinárodní komunita dzogčhenu též založila projekt A.S.I.A., zabývající se humanitární pomocí v Asii a především v Tibetu a projekt Shang Shung Institute, který se zabývá studiem a zachováním tibetské moudrosti a kultury. (více na www.shangshunginstitute.org)

V Čechách a na Slovensku byla Komunita dzogčhenu oficiálně založena pod záštitou občanského sdružení Dzogčhen začátkem roku 2001, praktikující dzogčhenu se však pravidelně scházeli již od roku 1998. V současné době máme v Čechách Kunkyabling v Praze a meditační centrum Phendeling na Šumavě, nicméně  praktikující se schází ve městech po celé České republice.

Každé dva roky si komunity volí tří až devítičlennou radu (tzv. Gakyil), která zastupuje jejich členy a ve vzájemné spolupráci zabezpečuje aktuální potřeby a je odpovědná za organizaci jejích aktivit.

Stanovy