Integrace podstaty vadžrajánových praxí v dzogčhenu – retreat s Igorem Berkhinem

Datum konání:

19.4.2024 - 21.4.2024

Popis:

Akce je určena pouze pro držitele trasmise od Čhogyala Namkhai Norbu nebo Yeshi Silvano Namkhaie
Igor Berkhin je dlouholetým praktikujícím dzogčhenu. Narodil se v SSSR a svou duchovní praxi zahájil v 80. letech ještě za železnou oponou. Studoval a překládal u mnoha učitelů různých kontemplativních tradic, z nichž nejvýznamnější byl Čogjal Namkhai Norbu, proslulý mistr dzogčhenu. Překládal také učení dzogčhenu od takových mistrů, jako jsou bratři Khenchen Palden Sherab a Khenpo Tsewang Dongyal, a také od učitele bonpo Nyima Dagpa Rinpočheho.

Poté, co se v roce 1996 setkal se svým kořenovým učitelem, byl Igor v roce 2002 Čogjalem Namkhai Norbuem pověřen vyučováním Základní Santi Maha Sanghy, studijního a praktického programu zaměřeného na sútry, tantry a dzogčhen, který navrhl Čhogjal Namkhai Norbu. Od roku 2008 je jedním ze tří starších učitelů Santi Maha Sanghy, dalšími dvěma jsou Jim Valby a zesnulý Elio Guarisco.


Retreat is intended only for people, who received Transmission – Direct introduction from Chogyal Namkhai Norbu or Yeshi Silvano Namkhai

Igor Berkhin is a long term Dzogchen practitioner. Born in the USSR, he started his spiritual practice in the 80-s still behind the iron curtain. He studied with and translated for many teachers of different contemplative traditions, the most important of them being Chogyal Namkhai Norbu, a renowned Dzogchen master. He also translated Dzogchen teachings by such masters as brothers Khenchen Palden Sherab and Khenpo Tsewang Dongyal, and also by a Bonpo teacher Nyima Dagpa Rinpoche.

Having met his root Teacher in 1996, in 2002 Igor was authorized by Chogyal Namkhai Norbu to teach the Base of Santi Maha Sangha, a study and practice program on Sutra, Tantra, and Dzogchen designed by Chogyal Namkhai Norbu. Since 2008, he’s been one of the three senior teachers of Santi Maha Sangha the other two being Jim Valby and late Elio Guarisco.


Program:

Pátek 18:00-20:00
Sobota a neděle 10:00-13:00 a 16:00-18:00
Michal Sodoma Datum publikování: 15.2.2024 20:00

Místo konání - Kunkyabling

Opletalova 35 Praha