Co je to dzogčhen?

Dzogčhen

Slovo “dzogčhen” je z tibetštiny překládáno jako “úplná dokonalost”. Jeho význam odkazuje k pravé přirozenosti všech bytostí, k jejich “prvotnímu stavu”. Tento stav je od počátku svobodný a nezávislý na všech omezeních a podmíněnostech. Mistrovo předání tohoto stavu poznání tvoří srdce nauky dzogčhenu.

Nauka dzogčhenu

Nauka dzogčhenu díky svému přímému a nekomplikovanému přístupu překračuje veškerá kulturní omezení, a je tak dostupná všem lidem, nezávisle na jejich kulturním či duchovním kontextu.

Po mnoho století až do dnešního dne byla nauka dzogčhenu předávána z mistra na žáka v nepřerušené linii poznání. Ačkoliv se tak dělo především v kontextu tibetského buddhismu, sama “nauka dzogčhenu” nepatří žádné škole nebo náboženskému systému. Jedná se spíše o poznání, které tibetští mistři předávali bez podmíněnosti jednotlivými buddhistickými školami.

Přímé uvedení

Předání poznání od Mistra může být ústní, symbolické nebo přímé. Nauka dzogčhenu je jedinečná právě tzv. “přímou transmisí” nebo-li “přímým uvedením”, během něhož spočinou Mistr a žák ve stejném okamžiku v prvotním stavu skrze některou ze zkušeností těla, řeči nebo mysli. Díky síle transmise je takto student schopen objevit svoji vlastní skutečnou podstatu.

Celosvětová transmise

Pro lidi, kteří se nemohou zúčastnit retreatu a přijmout přímé uvedení osobně, jej Čhögjal Namkhai Norbu předává třikrát ročně za pomoci živého internetového vysílání (webcast). Pokud máte zájem o přijetí transmise tímto způsobem, je třeba se před tím zúčastnit výkladu v jednom z místních center (viz Jak začít s Dzogčhenem?)