Co je to dzogčhen?

Dzogčhen

Slovo „dzogčhen“ je z tibetštiny překládáno jako „úplná dokonalost“. Jeho význam odkazuje k pravé přirozenosti všech bytostí, k jejich „prvotnímu stavu“. Tento stav je od počátku svobodný a nezávislý na všech omezeních a podmíněnostech. Mistrovo předání tohoto stavu poznání tvoří srdce nauky dzogčhenu.

Nauka dzogčhenu

Nauka dzogčhenu díky svému přímému a nekomplikovanému přístupu překračuje veškerá kulturní omezení, a je tak dostupná všem lidem, nezávisle na jejich kulturním či duchovním kontextu.

Po mnoho století až do dnešního dne byla nauka dzogčhenu předávána z mistra na žáka v nepřerušené linii poznání. Ačkoliv se tak dělo především v kontextu tibetského buddhismu, sama „nauka dzogčhenu“ nepatří žádné škole nebo náboženskému systému. Jedná se spíše o poznání, které tibetští mistři předávali bez podmíněnosti jednotlivými buddhistickými školami.

Přímé uvedení

Předání poznání od Mistra může být ústní, symbolické nebo přímé. Nauka dzogčhenu je jedinečná právě tzv. „přímou transmisí“ nebo-li „přímým uvedením“, během něhož spočinou Mistr a žák ve stejném okamžiku v prvotním stavu skrze některou ze zkušeností těla, řeči nebo mysli. Díky síle transmise je takto student schopen objevit svoji vlastní skutečnou podstatu.