NOVÁ KNIHA: Život guru padmasambhavy

Z tibetštiny přeložila Cristiana De Falco
Text obsažený v této knize je biografií Padmasambhavy, jedné z nejvýznamnějších postav tibetského buddhismu. Padmasambhava byl také hlavní postavou při uvedení a rozšíření tohoto učení v Tibetu. V tibetštině existuje mnoho biografií tohoto velkého jogína, z nichž některé byly přeloženy do západních jazyků. Doslovný význam slova tantra znamená „kontinuita“, což také vyjadřuje skutečnost, že jedinou možností přístupu k tantrickým naukám je jejich přijetí od kvalifikovaného gurua, který je přijal od jiného mistra, takže existuje nepřerušená kontinuita v přenosu z učitele na žáka. Protože to byl Padmasambhava, kdo přinesl tantrický buddhismus do Tibetu, je nejdůležitějším guruem v liniích, které od něj pocházejí. Proto je každé spolehlivé svědectví o jeho životě nesmírně cenné pro ty, kdo studují a praktikují tato učení v západním světě. Taranatha (1575-1634), autor této biografie, je jedním z hlavních tibetských historiků své doby. Jeho svědectví je Tibeťany stále považováno za spolehlivé a zdroj jeho spisů je součástí tradice kama. V této práci se zabývá historií Padmasambhavy tak, jak by to dělal moderní historik, který si přeje uspokojit potřebu objektivity. Používá nejspolehlivější zdroje, které má k dispozici, a ve svém textu na ně uvádí přesné odkazy, aby rozptýlil jakékoli pochybnosti o pravosti jeho písemné zprávy.

Zápis schůze gakyilu 22.5.2022 v Phendelingu