Velikonoční retreat praxe kontemplace a jógy pokojných a hněvivých božstev (šitro)

Datum konání:

25.3.2016 - 28.3.2016

Popis:

Vážení přátelé,

srdečně zveme na velikonoční retreat praxe kontemplace a jógy pokojných a hněvivých božstev (šitro), který se bude konat v termínu 25. – 28.3.2016 v Phendelingu, meditačním centru Mezinárodní komunity dzogčhenu v České republice a který povede Lukáš Chmelík, autorizovaný instruktor Santi Mahá Sanghy I. úrovně.

Retreat je otevřen pouze členům Mezinárodní komunity dzogčhenu.
Šitro neboli praxe mandaly pokojných a hněvivých božstev má svůj základ v hlavní tantře mahájógy Guhjagarbha. Pro praxi dzogčhenu je šitro důležitou sekundární praxí na očistu karmy a zatemnění, rozvoj jasnosti mysli, transformaci emocí na moudrost, přípravu na smrt a praxi za mrtvé. S tématem úzce souvisí učení o pomíjivosti a smrti.

Kurz je volným pokračovaním loňského kurzu Význam a použití cesty transformace a samoosvobozování spojeném s praxí šitro v pražském Kunkyablingu.

Zájemci si mohou prostudovat text od Rinpočeho „Nauky šitro a jangti“.
Vysvětlení budou založená na výkladu ve Vzácné váze.

Registrační formulář a další informace najdete na tomto odkazu:

http://goo.gl/forms/Y4NhjQcCtx

Těšíme se na vás

Datum publikování: 22.2.2016 15:08

Místo konání - Phendeling

Smědeč