Členské příspěvky v roce 2017

Milí přátelé,

máme tu rok 2017 a s ním čas obnovit členství v Mezinárodní komunitě
dzogčhenu.

Členem Komunity se obvykle staneme, když se rozhodneme následovat učení
Čhögjala Namkhai Norbu serióznějším způsobem. V tomto smyslu je členské
darem a vyjádřením respektu Rinpočhemu, způsobem, jak mu poděkovat za
vzácné nauky, které nám předává.
Členské je podporou životaschopné Komunity, kterou Rinpočhe vytvořil,
zároveň zaručuje kontinuitu nauky a pomáhá ostatním dostat se s naukou do
kontaktu.

Níže najdete informace o všech typech členských příspěvků na
rok 2017 tak, jak byly navrženy Mezinárodním gakyilem a definitivně
stanoveny gakyilem Merigaru East.
Pro letošní rok jsou členské příspěvky stanoveny takto:

Obyčejné – 2.160,- Kč
Globální podporující – 13.500,- Kč
Globální záslužné – 40.500,- Kč

Více informací o členských příspěvcích naleznete zde.

Plánem Merigaru East je zvednout obyčejné členství v následujících letech až na
100 Euro (2.700,- Kč).
Prosíme proto ty, kteří jsou schopni a ochotni přispívat již v tomto roce
částkou 2.700,- Kč, aby takto podpořili svůj Gar již nyní.

Zároveň prosíme všechny členy, aby se pokusili uhradit své členské
příspěvky nejpozději do konce měsíce března 2017.

Své příspěvky zasílejte na komunitní účet 2400378087/2010 s variabilním
symbolem 100.

Pokud se nacházíte v obtížné finanční situaci, která by vám jakýmkoliv
způsobem znemožňovala členství uhradit, přesto však stojíte o členství
v Komunitě a chcete se podílet na jejím rozvoji a tím i udržování nauky,
prosíme, kontaktujte žlutý gakyil na adrese yellow@dzogchen.cz a můžeme
vše vyřešit dle vaší individuální situace (splátky apod.)

Děkujeme a přejeme vše nejlepší v novém roce 2017!
Váš gakyil