Kurz Santi Mahá Sanghy s Lukášem Chmelíkem

Datum konání:

24.11.2018 - 30.11.2018

Popis:

Vážení přátelé,

srdečně Vás zveme na retreat Santi Mahá Sanghy základní úrovně, který se bude konat v termínu 24.11. – 30.11.2018 v Phendelingu, meditačním centru Mezinárodní komunity dzogčhenu v České republice. Kurz povede Lukáš Chmelík (SK), který je více než 20 let žákem Čhögjala Namkhai Norbu a je autorizovaným instruktorem SMS Base.

Santi Mahá Sangha je devítiúrovňový studijní program, který zahájil Čhögjal Namkhai Norbu v roce 1994. Cílem programu Santi Mahá Sanghy (termín znamená v prastarém jazyce Uddijány “komunita dzogčhenu”) je zajistit pokračování nauky dzogčhenu tak, jak byla původně předána Garab Dordžem, a jak ji Mistr předává více než čtyřicet let v Komunitě dzogčhenu, a především si osvojit jasné a konkrétní pochopení a přímou zkušenost hlavních nauk přístupů sútry, tantry a dzogčhenu.

Program začíná základní úrovní, “base”, jejíž obsah je založen na knize Vzácná váza a jejíž absolvování mistr doporučuje všem svým studentům:

„Člověk, který vstřebal obsah této knihy, jak po stránce pochopení náhledu, tak i úspěšného dovršení praxe, může postoupit na první úroveň. Nicméně i pro ty, kteří nezamýšlejí zapojit se do výcviku SMS, je poznání tohoto základu pro následování nauky dzogčhenu nezbytné.“

Retreat je otevřen  všem, kteří mají zájem o nauky Dzogchenu a obdržení transmise od Čhögjala Namkhai Norbu.

V rámci kurzu budeme zkoumat náhledy a praxe súter, jejichž esencí je vhled do prázdnoty, neboli pochopení, že nic nemá vlastní, nezávislé bytí, spolu s cvičením laskavosti a soucit, dále pak náhled a praxi tanter, jejíž esencí je čisté vnímání všeho, co existuje včetně metod gurujógy a transformace a cesty dzogčhenu, kde přímo vstupujeme do poznání přirozeného stavu mysli mimo jakékoliv konceptuální výtvory dualistické mysli.

Účastníci kurzu budou pozýváni k aktivnímu přístupu studia, naslouchání, přemítání a meditace, kladení otázek, diskuze a vzájemného sdílení, v klidném a kontemplativním prostředí Phendelingu

Kurz  je především pro vás pokud:

obecně:
– jste slyšeli a četli, že lidský život je vzácný a ne vždy se vám daří oceňovat, že jste zdraví, žijete v relativně svoboné krajině, setkali jste se s Dharmou a Mistrem a máte svobodu se rozhodovat podle vlastního uvážení

– jste slyšeli a četli, že všechny jevy jsou pomíjivé a přesto se vás převážně drží dojem, že věci jsou trvalé – vztahy, kariéra, projekty, vlastní život – a to přispívá k úspěšnému odkládání praxe Dharmy

– jste slyšeli a četli, že zažíváme následky vlastních postojů, myšlenek, emocí, skutků a slov a ne vždy jste si vědomi, že potíže si vytváříme sami a že se nachází pouze v naší mysli

– jste slyšeli a četli, že tam kde je změna je i utrpení a nelze se spoléhat na proměnlivé a přesto se vám nedaří vystřízlivět z opojení a požitků 5 smyslů a očekávání, že štěstí přijde zvenčí

konkrétně:
– i když (opakovaně) dostáváte přímé uvedení, nejste si jistí stavem rigpy či rigpa neosvobozuje potíže, které vás v životě trápí

– i když (opakovaně) praktikujete gurujógu, máte pocit, že je od vás Guru oddělený a že je třeba opustit samsáru a dosáhnout nirvány

– i když (opakovaně) recitujete mnoho manter, váš svět není čistou dimenzí božské mandaly, ale je stále co kritizovat, posuzovat a stěžovat si

– i když (opakovaně) oddělujete mysl od přirozenosti mysli, ta první většinu času zastírá tu druhou

Registrační formulář a další informace najdete na tomto odkazu:

registrační formulář

Těšíme se na vás!

Datum publikování: 3.9.2018 20:46

Místo konání - Phendeling

Smědeč