Prebiehajúci online kurz SMS je zameraný viac na praxe, na spoločné praxe, na ktorý je pozvaný kdokolvek, kdo má záujem (a má transmisiu): 27.7. Gurujóga Guru Padmasambhava a praxe Guru Tragphura 10.8. praxe dákiní Simhamukha a jiné aspekty „Praxe kontemplace manter Tří kořenů“ 17.8. Oddělení samsáry a nirvány (khorde rušen) – praxe Očista 6 lók […]