Vážení přátelé, srdečně zveme na kurz Tance prospívajícího všem bytostem pro začátečníky, který se bude konat v termínu 19. – 20. 3. 2016 v Olomouci a který povede Robert Czabanski, autorizovaný instruktor Tance vadžry II. úrovně. Kurz je určen a otevřen úplně všem, kdo mají zájem :) Tance vadžry pocházejí od tibetského mistra Čhögjala Namkhai Norbu, jsou součástí […]

Vážení přátelé, srdečně zveme na kurz jantrajógy pro začátečníky, který se bude konat v termínu 6. – 8.5. 2016 v Olomouci a který povedou Fijalka Turzíková a Jeff Sable, autorizovaní instruktoři jantrajógy I. úrovně. Kurz je určen a otevřen úplně všem, kdo mají zájem :) Duchovním i neduchovním:) Jasný všeprostupující prvotní stav je zde neustále, stačí když se […]

Vážení přátelé, srdečně zveme na kurz s názvem “Přímé uvedení v dzogčhenu”, který se bude konat v termínu 25. – 26.6.2016 v Olomouci, a který povede Lukáš Chmelík, autorizovaný instruktor Santi Mahá Sanghy základní úrovně. Tento kurz je otevřen všem zájemcům o transmisi dzogčhenu i všem ostatním zájemcům:) Přímé uvedení Předání poznání od mistra může […]

Vážení přátelé, Předání poznání od mistra může být ústní, symbolické nebo přímé. Nauka dzogčhenu je jedinečná právě tzv. “přímou transmisí” neboli “přímým uvedením”, během něhož spočinou mistr a žák ve stejném okamžiku v prvotním stavu skrze některou ze zkušeností těla, řeči (energie) nebo mysli. Díky síle transmise je takto student schopen objevit svoji vlastní skutečnou […]

Vážení přátelé, zveme vás do Olomouce na víkendový retreat na téma „Očista šesti oblastí“. Retreat se uskuteční ve dnech 26. – 28.5.2017 v med.centru Gotama (Wurmova 7) a povede jej Lukáš Chmelík, dlouholetý student buddhismu a instruktor základní úrovně Santi Maha Sangy. Očista šesti  lók je nejpřednější metoda z cyklu dzogčhenu upadéša k očistě karmy […]

Drazí přátelé, rádi bychom vás pozvali na meditační víkend, který se uskuteční 2. —4. 12. v Olomouci. Mini retreat bude zaměřen na gurujógu, cvičení mysli a na očistné praxe. První z metod, kterou budeme praktikovat je praxe šitro s formou Vadžrasattvy podle systému anujógy, z termy Namčho Mingjur Dordžeho – praxi šitro neboli jógu pokojných […]