Přihlášení k odběru zpráv

Kliknutím na SOUHLASÍM udělíte souhlas k tomu, aby

Mezinárodní komunita dzogčhenu Kunkyabling, z. s., se sídlem Opletalova 1336/35, Nové Město, 110 00 Praha, IČO: 26518562, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 11533 a

International Dzogchen Community se sídlem Merigar West, Arcidosso, (GR), Italy, jakožto společní správci, zpracovávali Vaše osobní údaje a veškeré další informace týkající se Vaší osoby, které jste správcům sdělil(a) nebo sdělíte, nebo které byly správcem oprávněně získány od třetích osob či které získali ze své vlastní činnosti, a to za účelem:

  • komunikace s vámi ohledně aktivit komunity, zejména kurzů, přednášek, prezentací, setkání a dalších aktivit a aplikací provozovaných správcem nebo jeho partnery, i ohledně jiných skutečností, které mají vztah k činnosti a poslání komunity. Tato komunikace může probíhat elektronickou formou (nejčastěji) i papírovou poštou, telefonicky, osobně i jiným prostředkem dálkové komunikace;
  • využití historie vašich návštěv na událostech organizovaných správcem a údajů o vašem případném členství v IDC za účelem zasílání sdělení, která pro Vás budou co nejvhodnější
Jméno:
Příjmení:
E-mail:

se zpracováním mých osobních údajů pro účely zasílání sdělení.

Gakyil Mezinárodní komunity dzogčhenu Kunkyabling