Umění meditace

Datum konání:

17.3.2023 - 19.3.2023

Popis:

Zveme vás na sérii víkendových kurzů, které budou probíhat v pražském Kunkyablingu na téma Umění meditace (Esence náhledu, meditace a jednání na cestě dharmy – Přirozeně uvolněná mysl). První z nich se uskuteční ve dnech 17. – 19. března v pražském Kunkyablingu pod vedením instruktora základní úrovně Santi Mahá Sanghy Lukáše Chmelíka.
Kurzy se opírají o Pět bodů pro otevřené meditační kurzy mistra Čhögjala Namkhai Norbu, přičemž je prohlubují a dále rozvíjejí. Navazují tak na „Otevřené meditační kurzy bdělé přítomnosti”.
Kurzy jsou určeny jak pro nové zájemce o nauku a transmisi dzogčhenu, tak pro starší praktikující. Podle potřeby proběhne výklad základních praxí (Krátký tun apod../ pro lidi, kteří se zúčastní učení Ješi Namkhai v květnu v Merigaru osobně nebo online).

Tématem setkání bude esence náhledu, meditace a jednání na cestě dharmy a přirozeně uvolněná mysl.

Kurz bude probíhat během několika víkendů – jednou za dva měsíce, a bude zaměřen na oblast vzdělání a výcviku v oblasti Buddhova učení, praxi meditace, ve třech oblastech:

– TEORIE: obecnou cestu Buddhovy dharmy – na vysvětlení hlavních bodů náhledu, a sice čtyři vznešené pravdy a čtyři pečeti(1), a učení o buddhovské přirozenosti,

– PRAXE: meditace, kde se s důrazem na princip bdělé přítomnosti, meditaci klidu a vhledu (skt. šamatha a vipašjana) a meditace tréningu mysli (tib. lodžong) – čtyři myšlenky, které obracejí mysl k dharmě a rozvoj probuzené mysli, bódhičitty. (viz také bod 2.)

– UPLATNĚNÍ: jednání – jak aplikovat altruistické jednání dle textu přístupu velkého vozu a textu Uvedení na cestu probuzení(2). Především pak práce v rovině osobního rozvoje – práce s vlastními emocemi tak, aby meditující rozvinul schopnost zvládat obtížné situace a zlepšil kvalitu svého života a – postupně, zpracováním toho, co je nezdravé, se stal více vyrovnaným a lepším člověkem.
Přirozeně uvolněná mysl je název pro výcvikový kurz základů meditace, kde se meditující naučí nebo prohloubí témata od správné pozice, přes zaměření pozornosti na objekt, princip nerozpýlenosti, rozpoznání a překonání překážek až po výcvik v integraci meditace a bdělé přítomnosti do činností každodenního života.
Především budou uvedeny meditace klidu (šamatha/šine) metodou fixace a meditace vhledu (vipašjana) v její základní formě jako pozorování těla, pocitů, mysli a jevů.

—————————————-
1Vznešená pravda o neuspokojivosti/utrpení, jeho příčině, ukončení utrpení, a cestě vedoucí k vysvobození. Čtyři pečeti, které vyjadřují esenci náhledu Buddhova učení, jsou: vše složené je pomíjivé, vše spojené s konfliktními emocemi (kléša) je neuspokojivé, nic nemá vlastní, nezávislé bytí a nirvána je mír. Tyto nauky jsou základem obecného vozu Buddhova učení – přístupu sútry, jejich pochopení a osvojení je však důležité i pro tantru a dzogčhen.
2Bódhičárjavatára, mistra Šántidévy (8.st)
———————————————————————–
Víkend v březnu (17.-19.3.) bude obsahovat také výklad o následování duchovního učitele, důležitost správného záměru a postoje a snášení těžkostí při následování nauky (podle textu Vzácná Váza, 2. a 4. kapitola). Program se může změnit dle aktuálních okolností.
Výklady se budou střídat s meditacemi, otázkami a odpověďmi a diskusí.
——————————————————————————————————————————-

Program sezení

Pátek 17.3.
18:00 – 19.15 – úvodní přednáška
19.30 – ganapúdža
Sobota 18.3. /// Neděle 19.3.
8.30 – 12.30 a 14.30 – 18.00

————————————————————Příspěvek na kurz je na bázi štědrosti dle vašich možností.

Více informací: https://forms.gle/Ez55GZVhAgZXB38G6

Datum publikování: 7.3.2023 10:50

Místo konání - Kunkyabling

Opletalova 35 Praha