Umění meditace 3

Datum konání:

29.9.2023 - 1.10.2023

Popis:

Nechť jsou všechny bytosti šťastny a mají příčiny štěstí!
Nechť jsou všechny bytosti osvobozeny od utrpení a příčin utrpení!
Nechť jsou všechny bytosti naplněné štěstím, které je bez utrpení!
Nechť všechny bytosti spočívají v nezměrné rovnosti, svobodě od vzdálenosti, připoutanosti, odporu!
Drazí praktikující,
zveme vás na další z víkendových setkání, které probíhají v pražském Kunkyablingu s názvem Umění meditace (Esence náhledu, meditace a jednání na cestě dharmy – Přirozeně uvolněná mysl), který navazuje na červnové setkání v pražském Kunkyablingu pod vedením instruktora základní úrovně Santi Mahá Sanghy Lukáše Chmelíka.
Tato setkání zaměřená na oblast vzdělání a výcviku v oblasti Buddhova učení, praxi meditace, která probíhají během víkendů (jednou za dva-tři měsíce),  se opírají o Pět bodů pro otevřené meditační kurzy mistra Čhögjala Namkhai Norbu, přičemž je prohlubují a dále rozvíjejí. Navazují tak na „Otevřené meditační kurzy bdělé přítomnosti”.
Jsou určeny jak pro nové zájemce o nauku a transmisi dzogčhenu, tak pro starší praktikující. Podle potřeby proběhne výklad základních praxí.
Tentokrát se společně setkáme o víkendu 29. září až 1. října a budeme se věnovat tématu přátelství vůči sobě a dobro-srdečnost vůči druhým, praxe čtyř nezměrností v pojetí buddhizmu a dzogčhenu. Budeme tak rozvíjet zdravé a prospěšné kvality našeho srdce, nauku tradičně zvanou čtyři nezměrnosti, kterými jsou laskavost, soucit, radost a rovnost.
Pátek 29.9.
17:00 – 18:30
19:00 – ganapúdža
Sobota 30.9.
9.00 – 12.30
14.30 – 18.30
Neděle 1.10.
9.00 – 12.30
14.30 – 17.30

Tyto nauky a praxe jsou velmi prospěšné a lze je provádět s různými perspektivami a mnoha způsoby.

Někdy se člověk necítí dobře, a dostává se do jistého nezdravého vnitřního rozpoložení, kdy vidí věci černě a tím si vytváří nehezký svět. Vhledem a moudrostí buddhismu je, že se stavy mysli lze pracovat, je možné je měnit a rozvíjet zdravé a prospěšné stavy a postoje. Rozvoj (bhávaná, dosl. meditace) čtyř nezměrností očišťuje a zušlechťuje naši mysl i srdce a pomáhá nám žít ve světě, který je více přátelský a podporující. Na hlubší duchovní úrovni jsou čtyři nezměrnosti metodami, jak očistit problematické emoce (kléša) a překročit omezené pojetí sebe sama jako oddělené individuality do stavu neduality a jednoty.

Laskavost neboli přátelství (skt. maitrí) vůči sobě a druhým je stavem svobody od agrese, frustrace a zlosti. Soucit (karuná) je lékem na neurotickou posedlost sebou samým, sebe-důležitost a lhostejnou neúčast na utrpení druhých, a podobné obranné mechanismy nezdravého ega.

V dnešní době je důležité oceňovat, vážit si a být vděčný za vše dobré, co v životě máme. Rozvíjet radost (muditá) z malých dobrých věcí a vlastních úspěchů léčí pocity nedostatečnosti a radost z úspěchů a ctností druhých léčí žárlivost.

Nezměrná rovnost (upékšá) je kvalita, která pomáhá překročit obvyklé vzorce připoutanosti a odporu, skrz které obvykle nahlížíme lidi a situace.

Vysvětlení významu z hlediska tradičního buddhizmu (podle učení Abhidharmy, buddhistické psychologie a nauk lodžong, tréning mysli) i z hlediska moderního pojetí berouc v úvahu komplexnost mentality a osobnosti člověka žijícího v Evropě v roce 2023.

Z pohledu dzogčhenu jsou tyto čtyři ušlechtilé kvality již přítomny v okamžicích, kde mysl rozpoznává svůj skutečný stav (dharmatá). Přirozená vnitřní svoboda od emoce odporu/hněvu je laskavost – když mysl již nerozlišuje dualitu sebe a druhých, je nezměrnou a nepodmíněnou. Přirozená svoboda od sebe-uchopování a agrese je nezměrný soucit. Přirozená svoboda od závisti a žárlivosti je nezměrná radost. Přirozená svoboda od připoutanosti a odporu je rovnost.

Na cestě bódhisattvy (mahájána, velký vůz) jsou čtyři nezměrnosti součástí rozvíjení bódhičitty (probuzené mysli) záměru. Pochopení a praxe vychází z mahájánových súter a nauk indických mistrů jako Šántidéva (9.st.) Rozvíjení postoje bódhisattvy a tréninky mysli (lodžong) v principu bódhičitty jsou důležitou součástí praxe mahájány, což tvoří předpoklad tantry a také dzogčhenu.

Výklady se budou střídat s vedenými a tichými meditacemi a diskusí. Výklad a praxe se budou opírat o Vzácnou Vázu mistra Čhögjala Namkhai Norbu a o Pokladnici vzácných duchovních kvalit mistra Džigme Lingpy (18.st).
V neděli na závěr retreatu budeme poslouchat pasáž předání lungů záznamu retreatu s Čhögjalem Namkhai Norbu, který se konal v roce 2016 v Praze.
Doporučená literatura: ČHNNR: Vzácná váza, Dzogčhen o.s., 2013; Jigme Lingpa: Treasury of Precious Qualities, Shambala Publications, 2001
_______________________________________________________________________________
Lukáš Chmelík již více než 20 let studuje a praktikuje meditaci s mnoha významnými učiteli tibetského buddhismu. Přeložil řadu knih o Buddhově učení a vede meditační kurzy. Od roku 1998 následuje nauky Čhögjala Namkhai Norbu. V roce 2015 se stal instruktorem SMS základního stupně.
Datum publikování: 13.6.2023 08:35

Místo konání - Kunkyabling

Opletalova 35 Praha