Umění meditace 4 s Lukášem Chmelíkem

Datum konání:

19.1.2024 - 21.1.2024

Popis:

Drazí přátelé,

zveme vás na další z víkendových setkání, které probíhají v pražském Kunkyablingu s názvem Umění meditace, který navazuje na zářijové setkání v pražském Kunkyablingu pod vedením instruktora základní úrovně Santi Mahá Sanghy Lukáše Chmelíka.

Tato setkání zaměřená na oblast vzdělání a výcviku v oblasti Buddhova učení, praxi meditace, která probíhají během víkendů (jednou za dva-tři měsíce), se opírají o Pět bodů pro otevřené meditační kurzy mistra Čhögjala Namkhai Norbu, přičemž je prohlubují a dále rozvíjejí. Navazují tak na „Otevřené meditační kurzy bdělé přítomnosti”.Jsou určeny jak pro nové zájemce o nauku a transmisi dzogčhenu, tak pro starší praktikující. Podle potřeby proběhne výklad základních praxí.

Tentokrát se společně setkáme o víkendu 19. až 21. ledna a budeme se věnovat tématu hluboký a osvobozující princip transcendentní moudrosti – prázdnota a sútra srdce.

Pátek 19.1.  18:00 – 20:00
Sobota 20.1.  9.00 – 12.30, 14.30 – 18.30, 19:00 – ganapúdža
Neděle 21.1. 9.00 – 12.30, 14.30 – 17.30
Transcendentní moudrost, rozlišující moudrost, prázdnota, šúnjatá jsou pojmy, označující hluboký princip, který je vrcholem cesty sútry.
Vztahuje se k něčemu, co nelze popsat slovy a ani vyjádřit, protože přesahuje běžnou dualistickou mysl. Prázdnota nebo otevřenost není negací naší běžné každodenní zkušenosti. Spíše poukazuje na to, že cokoli prožíváme, nemá z hlediska konečné pravdy vlastní, nezávislé bytí. Způsob, jak věci vnímáme – naše zkušenost – je velmi ovlivněna naší myslí a jejími příběhy, interpretacemi, náladami, a postoji.Učení a praxe rozlišující moudrosti obecně pomáhá vidět jednotu prázdnoty a vzájemné propojenosti, – je to umění, jak být méně chycen vlastním konceptuálním myšlením a emočními zapleteními. Na konečné úrovni otevírá poznání neduality jako neodělitelnost prázdnoty a jevů.Budeme zkoumat a objevovat přístupy a meditační praxe tohoto hlubokého a osvobozujícího principu. Také budeme reflektovat a hledat odpověď na otázky, co skutečně existuje a co existuje pouze zdánlivě, co je „já“ atd. – dle tradiční metody uplatnění čtyř základů bdělé pozornosti.
K učení a praxi transcendentní moudrosti se přistupuje na základě relativní bódhičitty, klidu a jednobodovosti šamathy – kvalit, které by měl mít meditující do jisté míry osvojené. Místo hledání a objevení vhledu do prázdnoty neboli skutečného stavu věcí není nikde mimo naší vlastní mysl. Principem není zkoumat vnější jevy, ale spíše to jaký statut reality jim naše mysl připisuje.V praxi máme možnost uplatňovat buď analytický přístup, který rozpouští obvyklé vnímání pevnosti, reálnosti a oddělenosti jevů, a také přímý přístup, který využívá přímé, a bezprostřední pozorování a je blízký dzogčhenovému úplnému uvolnění v přirozeném stavu.Užitkem je vhled, díky kterému je možné více se uvolnit, nebrat věci až tak dramaticky a příliš osobně, a jak říká Čhögjal Namkhai Norbu, vnímat život jako jeden velký sen. Pochopení a praxe prázdnoty je zásadní pro autentickou praxi vadžrajány i dzogčhenu.

_____________________________________________________________

Program a témata se mohou změnit podle okolností, potřeb a přání účastníků.

_____________________________________________________________

Lukáš Chmelík již více než 25 let studuje a praktikuje meditaci s mnoha významnými učiteli tibetského buddhismu. Přeložil řadu knih o Buddhově učení a vede meditační kurzy. Od roku 1998 následuje nauky Čhögjala Namkhai Norbu. V roce 2015 se stal instruktorem SMS základního stupně.

_____________________________________________________________

Datum publikování: 31.10.2023 07:50

Místo konání - Kunkyabling

Opletalova 35 Praha