Příprava na ganapúdžu začíná od 18:30, samotná praxe pak začne v 19 hodin. Pokud okolnosti dovolí, součástí praxe bude také invokace Ekadžáti.