Webcast ganapúdži Mandarávy

Datum konání:

23.1.2016 - 23.1.2016

Popis:

Příští praxe ganapúdži Mandarávy věnované zdraví našeho
Mistra a všem, kdo potřebují uzdravení, bude v sobotu 23. ledna 16:00 našeho
času (10:00 am GMT-5). Webcast bude přenášený z Norbulingu (Peru)

WEBCAST Link:
http://webcast.dzogchen.net/index.php?id=practicing-together

Budeme zpolnomocňovat namkhu. Nebude tanec.
Dlouhý živost našemu Mistrovi!
Zdraví
team@practicingtogether.org

Datum publikování: 19.1.2016 10:25