Výroční valná hromada Dzamling Garu

Datum konání:

17.4.2015 - 19.4.2015

Popis:

Pátek 17.4.

11:00 – 12:15 WEBCAST: Dzamling Gar Výroční valná hromada

Úvod + uvítání účastníků 5 min

Prezentace Gakyilu Dzamling Garu

PR Prezentace

12:15 – 13:00

WEBCAST: úvodní Prezentace projektu výstavby Dzamling Garu –

– Giovanni Boni (Meriling SL) a Marek Reisz (Dzamling Gar Gakyil) + diskuse

16:00 – 18:00

Prezentace regionálních Garů 10 minut každý:

Představte Váš Gar

Jaká je situace Vašeho Garu

Jak podporujete Váš Gar

Jak si přejete pomoci podpořit udržitelnost Dzamling Garu?

Jak vidíte Vaši spolupráci s Dzamling Garem?

18:00 – 21:00

Khaita

 

Sobota 18.4.

11:00 – 12:00: Návštěva staveb pro zástupce Garů

WEBCAST: 12:00: Feedback + diskuze s Giovannem Bonim a Gakyilem DZG

WEBCAST: 17:30 – Ganapúdža + Marme Monlam následované Khaitou

 

Neděle 19.4.

11:00 – 14:00

Workshopy akčního plánování Garů. Každý Gar připraví akční plán obsahující cíle a časový harmonogram a odprezentuje ho na konci setkání.

18:00 – 21:00

WEBCAST: Khaita

Datum publikování: 17.4.2015 12:15