Víkend pro stúpu

Datum konání:

12.6.2015 - 14.6.2015

Popis:

12-tihodinová praxe NAGONŮ v rámci GANAPÚDŽI na Den dákiní: plánovaný začátek v pátek v 10:00 h, konec ve 22:00 h.
Využijme nejlepší možné astrologické konstelace, která připadá právě na 12. 6. (Palpe Drubdžor aj., viz tibetský kalendář), abychom s co největším efektem podpořili probíhající projekty stúpy a kabinky pro ústraní ve tmě!
O víkendu se budeme věnovat zejména přípravě zungů (svinování proužků textu Písně vadžry do „válečků“, které se budou vkládat do vnitřku stúpy coby reprezentace osvíceného aspektu řeči a nauky) a také výrobě tsa-tsa. Každé ráno praxe SANGU a SERKJEMU.
Akce spojené se stúpou zaštiťuje Vítek Pulda: vitekpulda@gmail.com

Datum publikování: 10.6.2015 11:54

Místo konání - Phendeling

Smědeč