Veřejná přednáška „Čtyři vznešené pravdy“

Datum konání:

29.6.2021 - 29.6.2021

Popis:

Drazí přátele,

Srdečně vás zveme na přednášku s autorizovaným instruktorem dzogčhenové komunity programu Santi Mahá Sanga Elíasem Caprílesem na téma „Čtyři vznešené pravdy“. Při poslední návštěvě v ČR nám Elías dával výklad na téma „Báze, cesta a plod dzogčhenu“ a teď, po 4 letech máme znovu možnost vyslechnout přednášku na jedno ze základních témat spojených s dharmou.

Přednáška je určena pro všechny zájemce, bude tlumočená do češtiny

Místo konání je pražský Kunkyabling, události bude vysíláná online přes zoom. Začínáme v 18:00, přednáška bude trvat cca 3 hodiny.

Čtyři vznešené pravdy byly prvním učením, které předal Buddha Šákjamuni poté, co dosáhl probuzení. Je to učení, které dokonale odhaluje důvody, proč kráčíme po buddhistické stezce: Pochopení, že náš běžný stav je utrpením, co je jeho příčinou, jaký je stav prost utrpení, a jaká cesta vede k tomuto stavu a dosažení plodu cesty. Elías vysvětlí první tři ze Čtyřech vznešených pravd z hlediska mahájány, tanter, založených na cestě transformace, a cesty samoosvobození Ati. Co se týče čtvrté pravdy, namísto vysvětlení v rámci ušlechtilé osmidílné stezky, vyloží ji Elías v kontextu dávnověkého rozdělení na tři cesty k osvobození tak, jak to znovu zpřístupnil a vyzdvihl Čhögjal Namkhai Norbu: Cesty odříkání (hínajána a mahájána), cesty transformace (tanter založených na principu transformace) a cesty samoosvobození, jíž je dzogčhen atijóga.

Elías Capriles pochází z Venezuely. Poprvé se setkal se svým učitelem Čhögjalem Namkhai Norbuem v roce 1977 v Bódhanáthu. V období od roku 1977 do konce roku 1982 intenzivně praktikoval Dzogčhen na několika po sobě jdoucích tříměsíčních ústraních v Himalájích, poté co obdržel instrukce k praxi tregčhö od Jeho svátosti Düdžom Rinpočheho a Dungse Thinle Norbu Rinpočheho. Dále obdržel nauky i od Jeho svátosti Dilgo Khjence Rinpočheho, Dodrubčhen Rinpočheho, Čatral Rinpočheho a Pema Norbu Rinpočheho. Dlouhá léta působil jako profesor na Andské univerzitě ve venezuelské Méridě, kde vyučoval filosofii, buddhismus, asijská náboženství a asijskou estetiku a umění. Vystupoval na mnoha konferencích na univerzitách v Americe, Evropě i Asii a vedl mnoho workshopů v různých zemích světa.

Registrace:
https://docs.google.com/forms/d/1wBg8wdCDkWyXWMWgM1D3eVKG0W7QAtOsa4URI6LkSZA/viewform

Datum publikování: 6.6.2021 20:49

Místo konání - Kunkyabling

Opletalova 35 Praha