Retreat Santi Mahá Sanghy I. úrovně s Eliem Guariscem

Datum konání:

-

Popis:

Vážení přátelé,

srdečně zveme na retreat Santi Mahá Sanghy I. úrovně, který se bude konat v termínu 23. – 30.9.2017 v Phendelingu, meditačním centru Mezinárodní komunity dzogčhenu v České republice a který povede Elio Guarisco, autorizovaný instruktor Santi Mahá Sanghy II. úrovně.

Retreat je určen všem, kteří úspěšně absolvovali zkouškou SMS základní úrovně a následný trénink SMS I. úrovně s mistrem Čhögjalem Namkhai Norbu.

Santi Mahá Sangha je devítiúrovňový studijní program, který zahájil Čhögjal Namkhai Norbu v roce 1994. Cílem programu Santi Mahá Sanghy (termín znamená v prastarém jazyce Uddijány “komunita dzogčhenu”) je zajistit pokračování nauky dzogčhenu tak, jak byla původně předána Garab Dordžem, a jak ji Mistr předává více než třicet let v Komunitě dzogčhenu.

Elio Guarisco se narodil roku 1954 v Itálii. Od roku 1986 je členem Komunity dzogčhenu. Pracoval na řadě překladů pro italský Shang Shung Institute včetně několika knih Čhögjala Namkhai Norbu věnovaných tibetské medicíně. Od roku 2003 je jedním ze tří hlavních překladatelů projektu Ka-ter. Kromě toho pracuje jako instruktor překladatelů v programu cvičení tibetských překladů. Je autorizovaným instruktorem SMS II. úrovně.

Program, registraci a další podrobnosti přineseme později.

Těšíme se na vás!

Dana Hauerová Datum publikování: 21.11.2016 21:53

Místo konání - Phendeling

Smědeč