Radostné tance Khaita a „Píseň Dzamling garu“

Datum konání:

27.8.2021 - 29.8.2021

Popis:

haita znamená “harmonie v prostoru”
KHA znamená PROSTOR/OBLOHU a TA znamená HARMONIE/MELODIE

Když tančíme, učíme se být pozorní našemu vnitřnímu zrcadlení myšlenek a emocí. Během zdokonalování této uvolněné přítomnosti v pohybu se přirozeně rozvíjí harmonie a radost. Toto se prolíná i s naším životem, snadněji se nám pracuje s každodení rutinou, činnostmi a běžnými úkoly.

Píseň Dzamling garu

Tuto píseň složil Chögyal Namkhai Norbu během svého pobytu na Tenerife na konci roku 2012, u příležitosti narození Dzamling Garu. Slova a melodie se spontánně a radostně objevily v jeho mysli. Nechť tato píseň, která není jen obyčejná píseň, ale úplné učení, přináší radost a užitek všem cítícím bytostem. Jakékoli chyby jsou způsobeny pouze naším nedostatkem porozumění. Naše hluboká vděčnost našemu vzácnému mistrovi Chögyal Namkhai Norbu, jehož světlo moudrosti vždy svítí.
Adriana Dal Borgo

Petra Zezulková
Následuje nauky Čhögjala Namkhai Norbu od roku 2011. V roce 2016 byla autorizovaná učit Radostné tance khaita. Má dlouholetou zkušenost s učením a coachingem, prací s fyzickým aspektem těla. Pravidelně vede výuku pro dospělé a děti. Podílí se na organizaci událostí a tanečních vystoupení..

Kurz určen pro všechny, kteří obdrželi transmisi.

Více informací a registrace

Datum publikování: 24.7.2021 17:23

Místo konání - Phendeling

Smědeč