Přednáška na téma “Báze, cesta a plod dzogčhenu” s Elíasem Caprilesem

Datum konání:

2.10.2017 - 2.10.2017

Popis:

Elías Capriles

Milí přátelé,

srdečně vás všechny zveme na přednášku na téma “Báze, cesta a plod dzogčhenu”, která se uskuteční v pondělí 2. 10. 2017 v čase 18:00 – 21:00 v Kunkyablingu a kterou povede Elías Capriles, dlouholetý žák našeho drahého Mistra a autorizovaný instruktor Santi mahá sanghy základní úrovně.

Kurz je otevřen všem zájemcům bez omezení. Přiveďte proto i své přátele a známé, kteří by o dané téma mohli mít zájem:) Přednáška bude vedena v anglickém jazyce, překlad do češtiny bude zajištěn.

Doporučený příspěvek na přednášku je 200,- Kč. Tento příspěvek slouží na pokrytí nákladů spojených s přednáškou a na příspěvek pro instruktora. Případné finanční potíže nebudou překážkou k účasti!

Elías Capriles pochází z Venezuely. Poprvé se setkal se svým učitelem Čhögjalem Namkhai Norbu v roce 1977 v Bódhanáthu. V období od roku 1977 do konce roku 1982 intenzivně praktikoval dzogčhen na několika po sobě jdoucích tříměsíčních ústraních v Himalájích, poté co obdržel instrukce k praxi tregčhö od Jeho svátosti Düdžom Rinpočheho a Dungse Thinle Norbu Rinpočheho.
Dále obdržel nauky i od Jeho svátosti Dilgo Khjence Rinpočheho, Dodrubčhen Rinpočheho, Čatral Rinpočheho a Pema Norbu Rinpočheho.
Dlouhá léta působil jako profesor na Andské univerzitě ve venezuelské Méridě, kde vyučoval filosofii, buddhismus, asijská náboženství a asijskou estetiku a umění. Vystupoval na mnoha konferencích na univerzitách v Americe, Evropě i Asii a vedl mnoho workshopů v různých zemích světa.

Elías bude v Praze pobývat v rámci Mezinárodní transpersonální konference ITC 2017, která se uskuteční v termínu 28.9. – 1.10.2017 a na které vystoupí s přednáškou na téma „Dzogčhen, tantrismus, šamanismus a transpersonální psychologie“. Více o této přednášce a konferenci najdete na tomto odkazu zde.

Těšíme se na vás!

Michal Sodoma Datum publikování: 7.9.2017 19:38

Místo konání - Kunkyabling

Opletalova 35 Praha