Khaita s Petrou Zezulkovou

Datum konání:

18.8.2023 - 20.8.2023

Popis:

~for english scroll down~

„Je lepší žít v melodii… když tančíme a zpíváme, cítíme se radostněji a můžeme se také uvolnit“ 

Čhögjal Namkhai Norbu

 Khaita znamená “harmonie v prostoru”. Při tanci se učíme být přítomni vnitřnímu projevu myšlenek a emocí. Jak kultivujeme tuto uvolněnou přítomnost v pohybu, harmonie a radost se přirozeně rozvíjejí. To pokračuje v našem životě a snadněji se pohybujeme našimi rutinami, aktivitami a každodenními úkoly.

Khaita, Harmony in Space je projekt, který v roce 2011 vytvořil Čhögjal Namkhai Norbu. Spojuje dva aspekty, které nejvíce charakterizovaly jeho život: jeho nesrovnatelnou aktivitu a moudrost jako mistra dzogčhenu a jeho velkou erudici ve všech oblastech tibetské kultury.

Petra Zezulková následuje nauky Čhögjala Namkhai Norbu od roku 2011. V roce 2016 byla autorizovaná učit Radostné tance khaita. Má dlouholetou zkušenost s učením a coachingem, prací s fyzickým aspektem těla. Pravidelně vede výuku pro dospělé a děti. Podílí se na organizaci událostí a tanečních vystoupení, Khaita školy a dalších projektech pro ATIF.

Kdy: 18. – 20.8.2023
Kde: Phendeling

Pátek 18. 8. 2023 začínáme v 17:00
Přivítání a seznámení v návaznosti se zpěvem, tancem a nakonec společně shlédneme dokument o tancích.
– jednoduchá Kordro / kruhové tance oblasti Amdo a Golog k rozpoznání kapacity a seznámení se s tanci
V následujících dnech víkendu se zaměříme na jeden ze 3 hlavních aspektů a tím je koordinace v prostoru.
Sobota 19. 8. 2023
Dopoledne 10:00 – 13:00
Zpěv a tanec
– Golog tance – Jeytrugso / Tenjung Dekyid / Pangjong Zhabdro
Odpoledne 15:00 – 17:30
– pokračování a opakování Golog tanců – Mingsing Dogdroe / Drogar Pawoi Zheydra
Neděle 20. 8. 2023
Dopoledne 10:00 – 13:00
Zpěv a tanec
– Golog a Markham – Jigten Tashi / Redun
Odpoledne 15:00 – 17:30
– pokračování a opakování všech tanců, které zakončíme tancem z Barsam kolekce Tashi Lungpai Phukla
Informace a registrace: https://forms.gle/kDrHULmoGnhzi7nA7
_________________________________________________________

It’s better to live in melody… if we dance and sing we feel more joyful and we can also relax”

 Chögyal Namkhai Norbu

Khaita from Tibetan means ‘Harmony or Melody of the Space or of the Sky’.  While dancing, we learn to be present to the inner display of thoughts and emotions. As we cultivate this relaxed presence in movement, harmony and joy develop naturally. This continues in our life, moving more easily through our routines, activities and daily tasks.

Khaita, Harmony in Space is a project created in 2011 by Chögyal Namkhai Norbu. It unites the two aspects that most characterized his life: his unparalleled activity and wisdom as a Dzogchen Master and his great erudition in all fields of Tibetan culture.

Petra Zezulková have been following teaching of Chögyal Namkhai Norbu since 2011. In 2016 was authorised to teach Khaita Joyful Dances. She has long term experience with teaching and coaching, working with physical aspect of the body.  She is leading regular trainings for adults and kids. She cooperates with Montessori kindergarten and teaches Khaita Joyful Dances there. She is actively participating on events, dance performances and also organising  events.

When: 18. – 20.8.2023

Friday 18. 8. 2023 start at 5PM
Invitation and familiarization in connection with singing, dancing and we will watch together the documentary about dances.
– simply Kordros / circle dances from Amdo and Golog area to getting know our capacity and dances
Next days during weekend we will focus on one of three aspects, which is a coordinaton in a space.
Saturday 19. 8. 2023
10 AM – 1PM
Singing and dancing
– Golog dance – Jeytrugso / Tenjung Dekyid / Pangjong Zhabdro
3PM – 5:30PM
– follow up and continuation with Golog dances – Mingsing Dogdroe / Drogar Pawoi Zheydra
Sunday 20. 8. 2023
10 AM – 1PM
Singing and dancing
– Golog and Markham area – Jigten Tashi / Redun
3PM – 5:30PM
– follow up and continuation with all dances, which we finish with dance from Barsam collection Tashi Lungpai Phukla
Information and registration: https://forms.gle/kDrHULmoGnhzi7nA7
Datum publikování: 22.6.2023 08:05

Místo konání - Phendeling

Smědeč