Cyklus retreatů Tance vadžry v Phendelingu na téma „důvěra“ – 1.část

Datum konání:

30.1.2015 - 1.2.2015

Popis:

V termínech 31. ledna až 1. února, 28. – 29. března, 18. – 19. dubna 2015 bude v Phendelingu probíhat cyklus otevřených retreatů Tance vadžry na téma „důvěra“.
Jedná se o osobní retreat Otty Adamce, ktery je otevřený pro každého, kdo se bude chtit přidat v duchu daných pravidel a programu.
Následující Ottovo povídání je úvodem k tomuto cyklu:

Mysl má za určitých podmínek, schopnost naši činnost kontrolovat, upravovat, směrovat… Díky tomu jsme schopni se naučit kam a jakým směrem udělat v tanci krok, odkud má pohyb v těle vycházet a kudy tělem procházet, přesně ho načasovat se zvukem a s pohybem spolutanečníků…nezlomit si u toho nohu…atd atd.

Na druhou stranu mysl má za určitých podmínek taky schopnost vytvořit prostor proto, aby věci mohly povstat a plynout bez jejího zasahování, nechat je projevit se v jejich pravém světle. Rád bych v roce 2015 věnoval praxi na mandale právě tomuto aspektu a to skrze rozvinutí důvěry.
1. Důvěry v tělo – že udělá přesně to, co má
2. Důvěry v energii – že se sama projeví a plyne přesně tam kde má
3. Důvěry v mysl – že vše nechá projevit se a plynout svojí cestou
4. Důvěry v nauku a transmisi.

Je prospěšné, když praxe tanečníka neustále osciluje mezi dvěma polaritami. Schopnost přesného provedení pohybů těla a zvuku podporuje mysl k jejímu otevření se a naopak, skrze otevřenou mysl můžeme spatřit a zažít detaily, kterých by jsme si jinak nevšimli.

Každý z nás ví, jak těžké je, zvláště v tanci, kde se snažíme abychom tancovali hezky, uvolnit uzdu kontroly. Tu se ukázal jako velmi efektivní systém rušenu. Neustálé opakování jednoho jediného tance po dobu jednoho retreatu naplněného rozvíjením výše zmíněné důvěry. Je tady ale podmínka. Pohyby nemusím mít krásné a vybroušené do detailů, je ale potřeba mít zvládnutý tanec minimálně tak:
že nemusím přemýšlet o tom, který krok bude následovat,
že nemusím odkoukávat a viset na pohybu jiných praktikujících.

Termíny retreatů:
31. leden až 1. únor   –  Tanec Písně vadžry
28. – 29. března – Tanec přinášející prospěch všem bytostem (dříve tanec očisty šesti oblastí)
18. – 19 duben – Tanec tří vadžer

Začátek vždy v pátek v 19.00 a konec v neděli 15.00

Celý tento cyklus se bude v druhé půlce roku opakovat. Když tě toto téma a způsob praktikování tance osloví, přidej se. Napiš na email adamecotto@gmail.com, dostaneš bližší informace o programu a o tom, jaký budou mít tyto retreaty průběh. Určitě na nich nikdo nikoho nebude nic učit ani vysvětlovat jak co dělat. Každý sám sobě bude učitelem. Zkušenosti se budou přenášet a sdílet spontánně, pouze a jedine skrze společnou praxi na mandale. Broušení a vysvětlení detailů pohybu a jejich přesné provedení se nám dostane na jiných retreatech s  učitelem nebo instruktorem tance.

Všem Vám přeji Nový rok plný důvěry

admin Datum publikování: 7.1.2015 12:10

Místo konání - Phendeling

Smědeč