Cyklus dne a noci: Intenzivní praxe bdělé přítomnosti spojená s noční praxí s Eliem Guariscem (IT)

Datum konání:

12.11.2016 - 18.11.2016

Popis:

Vážení přátelé,

srdečně zveme na retreat Cyklus dne a noci: Intenzivní praxe bdělé přítomnosti spojená s noční praxí, který se bude konat v termínu 12. – 18.11.2016 v Phendelingu, meditačním centru Mezinárodní komunity dzogčhenu v České republice a který povede Elio Guarisco, autorizovaný instruktor Santi Mahá Sanghy II. úrovně.

Retreat je otevřen všem, kteří obdrželi transmisi dzogčhenu od mistra Čhögjala Namkhai Norbu.

!!!Upozornění!!!

Jedná se o striktní retreat. To znamená, že po zahájení retreatu již nebude možné se k němu dodatečně přidat a zároveň ani dříve odjíždět.
Retreat bude probíhat v tichosti, s vegetariánskou stravou. Během retreatu nebudeme praktikovat žádné rituální praxe, jantrajógu ani Tanec vadžry!

První dva dny retreatu budou zaměřeny na aplikaci bdělé pozornosti na dech, abychom zklidnili a soustředili svou mysl. S tímto základem budeme následující dny pokračovat v praxi bdělé přítomnosti zaměřené na tělesné pocity, abychom byli schopni rozpoznat jak svou pravou podstatu, tak i pravou přirozenost všeho, co zažíváme.
Takto získáme základ pro rozvoj a cvičení bdělé praxe spánku a snu, a integrujeme tak bdělou přítomnost v neustávajícím cyklu dne a noci.

Elio Guarisco se narodil roku 1954 v Itálii. Od roku 1986 je členem Komunity dzogčhenu. Pracoval na řadě překladů pro italský Shang Shung Institute včetně několika knih Čhögjal Namkhai Norbua věnovaných tibetské medicíně. Od roku 2003 je jedním ze tří hlavních překladatelů projektu Ka-ter. Kromě toho pracuje jako instruktor překladatelů v programu cvičení tibetských překladů. Je autorizovaným instruktorem SMS základní, I. i II. úrovně.

Registrační formulář a další informace najdete zde:
https://goo.gl/forms/Bn8t3Xjqfg4D2wbh2

Těšíme se na vás!

Datum publikování: 4.5.2016 17:51

Místo konání - Phendeling

Smědeč