Anketa „Retreaty v 2016“ – dokončení

Milí přátelé,

prosíme o vyplnění formuláře ankety, abychom zjistili, jaké retreaty a s kterými instruktory si přejete v roce 2016.
Návrhy do ankety jsme zařadili na základě Vašich odpovědí na předchozí hromadný mail, kde jsme Vás vyzývali k zasílání podnětů a nápadů.
Prosíme, abyste hlasovali do 15. září. Pokud máte nějaké další doplňující náměty, můžete je napsat do prostoru pro poznámky.
Na základě výsledků ankety budeme kontaktovat příslušné instruktory. Pokud preferujete nějakého konkrétního instruktora, použijte opět prostor pro poznámky.
Link pro hlasování zde:
http://goo.gl/forms/mWN0aWyjDu

Informace o členství a příspěvcích v roce 2015

Vážení členové Mezinárodní komunity dzogčhenu,

přinášíme vám informace o všech typech členských příspěvků na rok 2015 tak, jak byly navrženy Mezinárodním gakyilem a definitivně stanoveny gakyilem Merigaru East.

Nejprve nám však dovolte krátký příspěvek o významu členství v Komunitě:

Členem Komunity se obvykle staneme, když se rozhodneme následovat učení Čhögyal Namkhai Norbua serióznějším způsobem. V tomto smyslu je členské darem a vyjádřením respektu Rinpočhemu, způsobem, jak mu poděkovat za vzácné nauky, které nám předává.
Členské je podporou životaschopné Komunity, kterou Rinpočhe vytvořil, zároveň zaručuje kontinuitu nauky a pomáhá ostatním dostat se s naukou do kontaktu.

A teď již ke konkrétním typům členských příspěvků na rok 2015.

Byla zrušena kategorie tzv. redukovaného členství, nadále tedy zůstávají tyto 3 typy členství:

  • Obyčejné – 2.000,- Kč pro rok 2015
  • Globální podporující – 14.000,- Kč
  • Globální záslužné – 42.000,- Kč

 

V případě obyčejného členství je jeho výše stanovena zatím pouze pro rok 2015 z toho důvodu, že ME zatím neví, jaké budou dopady nového systému členských příspěvků na finanční situaci Garu. Nově od letošního roku totiž musí každý gar odvádět 15% ze svých členských příspěvků do Mezinárodního garu Dzamling Gar.

Plánem Merigaru East tedy je, pokud to bude potřeba, zvednout toto obyčejné členství v následujících letech až na 100 Euro (dnes cca 2.800,- Kč). Prosíme proto ty, kteří jsou schopni a ochotni přispívat již v tomto roce částkou 2.800,- Kč, aby takto podpořili svůj Gar již nyní.

Zároveň prosíme všechny členy, aby se pokusili uhradit své členské příspěvky nejpozději do konce měsíce dubna 2015, kdy budeme muset část z nich (pro letošní rok opět 55%) odvést do Merigaru East proto, aby byly zajištěny finanční prostředky na přípravu retreatu s Rinpočhem v srpnu 2015.

Své příspěvky zasílejte na komunitní účet 2400378087/2010 s variabilním symbolem 100.

Pokud se nacházíte v obtížné finanční situaci, která by vám jakýmkoliv způsobem znemožňovala členství uhradit, přesto však stojíte o členství v Komunitě a chcete se podílet na jejím rozvoji a tím i udržování nauky, prosíme, kontaktujte žlutý gakyil na adrese yellow@dzogchen.cz a můžeme vše vyřešit dle vaší individuální situace (splátky apod.)

Děkujeme za spolupráci a vaše pochopení aktuální situace

Jménem gakyilu Merigaru East
žlutý gakyil MKD Kunkyabling