Aktuální informace o fungování center

Drazí přátelé,

v souladu s aktuálními vládními nařízeními opět omezujeme provoz našich meditačních center.

Z důvodu zákazu hromadného zpěvu a zákazu shromažďování se v žádném z našich meditačních center nekonají společné praxe. 

V pražském Kunkyablingu je možné praktikovat pouze individuálně a to vždy s respektem k ostatním a při důsledném dodržení bezpečnostního protokolu Covid-19-

V šumavském Phendelingu nadále platí možnost rezervovat si pobyt v dark kabině a pro osobní retreat. Příjezd a jakýkoliv pobyt v Phendelingu je však možný pouze po dohodě s gekem – přes mail: phendeling@dzogchen.cz  Prosíme respektujte plně pravidla jím nastavená, je zodpovědný za bezpečný provoz Phendelingu.

Děkujeme za vaše pochopení a vaši trpělivost a srdečně zveme k bohatému online programu přes platformu zoom, který pro vás připravueme a o kterém vás pravidelně informujeme.

Přejeme vše dobré do nového roku!
S láskou, váš gakyil

Váš souhlas jsme zaregistrovali.
Děkujeme!