Druhá vlna ankety o preferované retreaty v roce 2015

První vlna ankety na retreaty v příštím roce je definitivně uzavřená.

Výsledek najdete zde a představuje druhou vlnu ankety:

http://bit.ly/1xXnqpL

V seznamu jsou v podstatě všechny retreaty jež jste uvedli, a zvlášť i preferovaní učitelé. Stále je sice možnost dopisovat další položky a vlastní poznámku, ale jelikož krom Mandarávy a Čhödu o něž byl opravdu mimořádný zájem, se většina ostatních položek objevovala jen 1-3x, není jasné, kolik lidí by reálně na všechny ty retreaty jelo a kde by všichni našli tolik měsíců dovolené :-)

Hlasujte nejlépe do konce července.

Díky

Celokomunitní schůze a kolaudace Phendelingu ve dnech 10.-12.října 2014

Milovaní Vadžra-sourozenci!!!

Tak, jako každý rok, i letos plánujeme celo-komunitní schůzi, alias valnou hromadu našeho občanského sdružení. Ovšem tentokrát jde o akci ZCELA MIMOŘÁDNOU!!!

Vše potrvá tři dny od 10.10. do 12.10. 2014. A bude se to dít v PHENDELINGU! Dlouho jsme se všichni navzájem nepotkali? TAK TEĎ!

To nejdůležitější – řádná celo-komunitní schůze – se bude konat v neděli dne 12.10.2014 od 9:00 ráno do cca. 13:30 odpoledne. Skutečně se všichni, komu není Mezinárodní komunita dzogčhenu vedená naším Mistrem lhostejná, snažte na tuto schůzi dorazit…

Nicméně již od pátku dne 10.10.2014 můžete do Penďasu najíždět. Koordinujte to s gekem Pavlem Spanilým (Spapaja@seznam.cz).

Proč celý víkend???

V sobotu dne 11.10.2014 je totiž plánovaná slavnostní kolaudace Phendeligu!!! Ano, Penďas bude konečně zkolaudován a přijeďte to všichni oslavit! Završíme tak léta karmajógy a investic a dobrých úmyslů a přání. Program doprovodného programu bude včas zveřejněn – koncerty, výlety, eventy, oheň, ganapůdža atd. Koordinátorem tohoto dne je Aleš Sláma – všechny Vaše návrhy do doprovodného programu zasílejte Alešovi (red@dzogchen.cz).

V neděli dne 12.10.2014 pak dojde k historickému okamžiku! Od 9:00 ráno v gonpě v NAŠEM Phendelingu bude otevřena celo-komunitní schůze, na které budou přijaty nové stanovy a nový název našeho sdružení! To vychází jak ze změny občanského zákoníku naší republiky, tak z apelu gakyilu IDC, abychom všichni na celém světě přijali stanovy Mezinárodní komunity Dzogčhenu a v rámci svých právních řádů je integrovali a naplnili tak vizi našeho Mistra! Koordinátorem této schůze je Jiří Trnka (red@dzogchen.cz). Bude samozřejmě zvolen pro rok 2015 gakyil, gekové, předseda, komunitní hospodářka atd. Odcházející gakyil poreferuje o svých aktivitách a hospodaření s našimi komunitními penězi v roce 2014. Po společném obědě se pak rozjedeme všichni do svých domovů.

Jsme jedna celosvětová organizace a napříště již budeme všichni členy jedné celosvětové komunity! O to půjde především a je to výjimečná příležitost spolutvořit aktivně to, co jsme: Mezinárodní komunitu dzogčhenu. Na přípravách stanov se podílí komunitní překladatelé, právníci, Gakyil a další členové naší komunity.

Nezapomeňte!!! Celo-komunitní schůze a kolaudace Phendelingu ve dnech 10.10. – 12.10. 2014. Udělejte si místo ve svém kalendáři a dorazte!!! Budeme v bdělé přítomnosti tvořit současnost i budoucnost naší komunity!

Za Gakyil Jiří

P.S.: Zároveň žádáme všechny ty, kteří uvažují o své kandidatuře do gakyilu 2015, aby k tomu přistoupili zodpovědně. Je zde reálná možnost, že nový gakyil bude připravovat v ČR v roce 2015 tyto retreaty:

  • retreat našeho milovaného Mistra Chögyal Namkhai Norbu Rinpočheho,
  • spolu-koordinovat s dalšími sanghami retreaty velkých dzogčhenových Mistrů Jeho Svatosti Dalajlamy
  • a Sogyala Rinpocheho!

A i kdyby k těmto retreatům nedošlo v roce 2015, budeme je připravovat pro rok 2016.

To je velká zodpovědnost, nemluvě o všech dalších běžných věcech s funkcí gakyilu spojených. Pro bližší info kontaktujte red@dzogchen.cz.

Výzva ke sponzorování retreatu „Ati Gongpa Godže“

Drazí praktikující,

při příležitosti předání nauk z cyklu longsalu Ati Gongpa Godže, Otevření stavu porozumění Ati, začínající 23. května v Meri garu East, bychom rádi aplikovali schéma organizace retreatu podle principu štědrosti, jak to nedávno Čhögyal Namkhai Norbu vysvětlil v textu Zásluhy štědrosti a darů. Nebyli jsme schopni tuto proceduru následovat úplně přesně z časových důvodů a okolností. Nicméně chceme zkusit odteď aplikovat proceduru sponzorování. Z toho důvodu chceme připomenout některé důležité body:

(Pokračování textu…)

Facelift webu brněnské sanghy

Blog brněnské komunity dnes dostal facelift, aby vizuálně odpovídal celokomunitnímu brandbooku!

Při té příležitosti vznikl i spojením znaku města Brna a trojbarevného gakyilu znak pro brněnskou komunitu. A třeba jednou, až se nauka rozšíří natolik, že všichni brňáci budou praktikujícími, i novým oficiálním znakem celého Brna :-)

http://brno.dzogchen.cz/

Martin M.

Brno Logo

Brno Logo