Výzva ke sponzorování retreatu „Ati Gongpa Godže“

Drazí praktikující,

při příležitosti předání nauk z cyklu longsalu Ati Gongpa Godže, Otevření stavu porozumění Ati, začínající 23. května v Meri garu East, bychom rádi aplikovali schéma organizace retreatu podle principu štědrosti, jak to nedávno Čhögyal Namkhai Norbu vysvětlil v textu Zásluhy štědrosti a darů. Nebyli jsme schopni tuto proceduru následovat úplně přesně z časových důvodů a okolností. Nicméně chceme zkusit odteď aplikovat proceduru sponzorování. Z toho důvodu chceme připomenout některé důležité body:

1. jedná se o novinku, která se bude odteď aplikovat: nežádat praktikující o placení pevného poplatku jako dosud. Namísto toho uvítáme dary ve volné výši, v duchu štědrosti každého. Pokud už někdo platil za účast na tomto retreatu, dostane svůj příspěvek zpátky pokud se nerozhodne tuto sumu prohlásit za dobrovolně darovanou.

2. Členství v komunitě dzogčhenu se nemění.

3. Podle Rinpočheho textu bychom měli následovat nový postup postavený na spolupráci gakyilu a lidí, kteří chtějí sponzorovat konkrétní retreat s naukou.

4. Sponzorovat lze jako jednotlivec nebo jako skupina. Skupiny by se měly organizovat v rámci jednotlivých lingů, aby to celý proces sponzoringu zjednodušilo.

V tomto ohledu vás chceme laskavě požádat, aby pokud byste chtěli sponzorovat následující retreat v Meri garu East, abyste co nejdřív informovali gakyil (CZ: yellow@dzogchen.cz). Budeme velice vděční, pokud se protneme s vaším porozuměním, přáním spolupracovat a iniciativou, aby květnový retreat se nejen že uskutečnil, ale byl i příčinou pro zvyšování ctností a kapacity.

Zde najdete Rinpočheho text v plném znění: The virtues of generosity and donors (Do češtiny jej stále překládáme.)

Můžete psát jako jednotlivec i skupina na yellow@dzogchen.ro pro ujasnění, jak postupovat. Jakmile budou známa jména všech, kteří chtějí retreat sponzorovat, seznam těchto sponzorů bude vyvěšen.

UPDATE: Informace o možnosti přímého daru přes PayPal viz stránka ME.

Prosím šiřte tuto zprávu jak je to jen možné,

gakyil Merigaru East
ASOCIATIA CURTURALA COMUNITATEA DZOG-CHEN, 23 August, 907005 Constanta, Romania
www.dzogchen.ro
yellow@dzogchen.ro
office@dzogchen.ro

Martin Malec Datum publikování: 14.5.2014 18:56