SMS base v Kunsangaru na Krymu

SMS, Santi Maga Sangha, znamená v jazyce Oddijány „komunita dzogčhenu“. Učení dzogčhenu se předává v nepřetržité linii od dob Garaba Dordžeho a my máme tu vzácnou možnost ho následovat jako žáci našeho Mistra.

SMS má devět stupňů plus stupeň „nultý“ neboli základní, tzv. „base“. Studijním materiálem pro základní stupeň, který se bude zkoušet na Krymu, je kniha Vzácná váza. Následující tři stupně jsou věnovány semde, další tři longde a poslední tři mengagde (upadéša).

Zkoušky SMS začaly v roce 1984 a od té doby prošlo zkouškami 1600 praktikujících z celé mezinárodní komunity dzogčhenu. Tito praktikující složili celkem 2250 zkoušek a nejvyšší dosažený stupeň je třetí a složilo ho v komunitě 27lidí Pravidlem je, že po složení příslušného stupně pokračujete tréninkem na stupeň následující. Stupně SMS nelze přeskakovat, postupuje se graduálně. Tyto zkoušky a tréninky (retreaty) jsou vyhlašovány nepravidelně. V příštím roce v dubnu se můžete zúčastnit zkoušek na základní stupeň v Argentině anebo koncem července na Krymu (27.7.-9.9.2013)
Studovat SMS je dar, to potvrdí každý, kdo vstoupil do proudu a má za sebou základní stupeň.

Rinpočhe říká, že základní stupeň by měl studovat každý, protože dobrý základ vede k dobrému porozumění nauky. Není nutné se rozhodnout jít ke zkouškám, stejně tak je možné zkoušky udělat a nepokračovat v tomto studijním programu dále. Svůj názor na potřebu zřídit studijní skupinku SMS pro přípravu na Krym můžete sdělit v tomto dotazníku do 25.11.2012:http://bitly.com/RmESzh

Podle výsledků dotazníku se pokusíme pro vás skupinku zorganizovat. Primární je neustále jedna z pěti kapacit praktikujícího,- mít zájem. Další detaily o tom, co je potřeba udělat, když chcete jít ke zkouškám, vám přineseme v dalších číslech Newsletteru.

admin Datum publikování: 8.12.2012 20:29