Praxe výroby tsa tsa, možnost finanční podpory

Drazí přátelé,

děkujeme všem, kteří přišli svou prací podpořit projekt stavby
stúp v Merigaru East, tím, že vyrábějí tsa tsa.
Pro ty z nás, kdo nemáme vhodné okolnosti obětovat čas a práci,
ale máme zájem tuto  ušlechtilou aktivitu podpořit finančně, je možnost
poslat jakoukoliv částku na komunitní účet 1021034503/5500, VS 108.

Pro všechny dárce je připravená, jako výraz poděkování, tsa tsa na zvýšení
osobní prosperity a štěstí v tomto i příštích životech.

s úctou vaši ‚tsatsa mejkři‘
Dana Hauerová Datum publikování: 17.11.2013 19:14