Nové termíny pravidelných praxí v Kunkyablingu

Drazí vadžrasourozenci,

na četné žádosti praktikujících zařazujeme do programu Kunkyablingu nové termíny společných praxí, abychom podpořili rozvoj praxe, pochopení nauky, kapacity a hloubky zkušeností v každém praktikujícím.

Od 1. dubna 2017 budou v sobotu od 18 hodin pravidelně prováděny praxe dlouhého thunu

Od 2. dubna 2017 bude každou neděli od 19 hodin probíhat praxe krátkého nebo středního thunu, Gurujógy bílého A, 25 prostorů Samantabhadry nebo jiných kratších praxí.
Pro začínající praktikující, kteří danou praxi neznají, proběhne stručný výklad.

Od 3. dubna bude každé pondělí od 20 hodin probíhat praxe Vznešené Táry.

V případech, kdy na daný den připadne ganapúdža nebo jiná významná událost, budou tyto praxe posunuty nebo zrušeny. Sledujte prosím kalendář Kunkyablingu.

Michal Sodoma Datum publikování: 29.3.2017 22:40