Tulku Dakpa Rinpočhe – přednáška o bardu

Datum konání:

8.6.2015 - 8.6.2015

Popis:

Přednáška spolupořádaná členy komunity, otevřená členům i nečlenům.

Učení o bardu jsou specifické klíčové instrukce Guru Rinpočeho. Význam barda je, že zkušenost mysli po smrti je jiná než během života a proto to nazýváme bardo. V bardu mysl prožívá realitu jinak. Existuje šest druhů barda. Jediná mysl prožívá různé zkušenost vlivem různých podmínek a okolností. Například předtím, než vstoupíme do hluboké meditace máme jiný stav mysli než poté, co se z hluboké meditace vynoříme. Období v meditaci se nazývá bardo meditace.

Tulku Dakpa Rinpoche (*1975) studoval v Mindrolling Monastery a je uznaným držitelem sútrických i tantrických učení. Po zvém kurzu ”12 links of interdependent origination” v Khordongu se na chvíli objeví v Praze, aby udělal přednášku o bardu.

Vstupné do gompy je 50,- Kč, dárek učiteli je podle vašeho uvážení.

Kontakt:
organizátor: Martin Slavíček
slavickuv@gmail.com

pomocníček: Pavel Kadlečík
732 152 332

Teachings on bardo are specific key instructions of Guru Rinpoche for dharma practitioners. The meaning of bardo is that the experience after death is different than during our life. Therefore we call it bardo. In the bardo mind experiences reality differently. There are 6 kinds of bardo. A single mind is going through different experiences due to the impact of different causes and conditions. For example we have a different state of mind before entering a deep state of meditation than after coming out of it. The period in meditation is called bardo of meditation.

Datum publikování: 9.6.2015 13:41

Místo konání - Kunkyabling

Opletalova 35 Praha