Taklung Tsetrul Rinpočhe v Praze

Datum konání:

18.10.2014 - 19.10.2014

Popis:

Drazí přátelé, rádi bychom vás pozvali na

Učení J.S.
Taklung Tsetrul Rinpocheho:

Tři úrovně osvícení

Přímá zkušenost prvotního stavu Samantabhadry
Tři výroky Garab Dordžeho

 

18.-19. října, Hotel Pyramida, Praha 6

 

Dovolte, abychom vás pozvali na iniciaci a učení významného mistra, hlavy školy tibetského buddhismu Nyingma, Jeho Svatosti Taklung Tsetrul Rinpoche. Více informací o tomto velkém mistrovi naleznete v angličtině kliknutím zde.

Rinpočhe nám bude předávat následující transmise a učení: 

1) Tři úrovně osvícení. Dharmakája Amitábha, Sambhógakája Avalókitéšvara a Nirmánakája Padmasambhava

2) Přímá zkušenost prvotního stavu Samantabhadry, Osvobození skrze nošení (zplnomocnění) (Kunsang gongpa zangthal gyi tagdrol). Toto učení je součástí tzv. Severních pokladů (Jangter), objevených rigdzinem Godem. Obsahuje mnoho úrovní iniciací do stavu osvícení tří kájí a také transmise učení, souvisejícího s Písní vadžry, 25 oblastí a některé aspekty praxe Thögalu.

 3) Tři výroky Garab Dordžeho, dotýkající se základního bodu (Tsik sum nedek). Toto učení pochází z Vima Nyingthigu a je posledním odkazem velkého mistra Garab Dordžeho, s komentářem mistra Patrul Rinpoche. Naprostá esence učení dzogčhenu.

 Čas:  sobota, 18. října: 10:00 – 17:00
neděle, 19. října: 13:00 – 17:00

 Místo:Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6

(V okolních ulicích je možné zaparkovat. Přímo u hotelu Pyramida stojí parkovaní 300Kč na den.)

Cena je dobrovolná, ponechaná na vašem pochopení paramity štědrosti a nezměrné hodnoty tohoto učení. Pro pokrytí nákladů bychom však uctivě požádali alespoň o částku 1080,- Kč a vyšší. Případný zisk bude věnován neziskové organizaci ASIA Onlus.

Pro aktuální informací o učení, případných změnách v čase či informace o ubytování, sledujte prosím stránky o této události na Facebooku. Nebo se ptejte na adrese blue@dzogchen.cz.

Zaregistrujte se prosím kliknutím zde.

Prosím, pokud víte o někom, koho by tato mimořádná událost zajímala, neváhejte se zasláním této pozvánky.

Těšíme se na setkání v hotelu Pyramida!

Komunita Dzogchenu
www.dzogchen.cz

 

 

Učení Taklung Tsetrul Rinpočheho:

Přímá zkušenost prvotního stavu  a Tři principy Garab Dordžeho

J.S. Taklung Tsetrul Rinpočhe je nejvyšším držitelem poznání kláštera Dordže Drak, jednoho ze šesti hlavních klášterů tradice Ňingma. Rinpočhe předá v Praze následující nauky:

–  Přímá zkušenost prvotního stavu (Kunsang gongpa zangthal gyi tagdrol) Iniciace a nauka

Tato nauka je součástí nauk Severních pokladú, které objevil Rigdzin Godem (14.st.) Ačkoliv se nazývá Osvobození skrze nošení (tagdrol), je tato nauka uvedením do stavu osvícení. Obsahuje uvedení (ngotrod) a vysvětlení tří kájí, barda, a dalších aspektú nauky.

–  Tři principy Garab Dordžeho  (Tsik sum nedek), transmise a nauka.

Tři principy nebo výroky Garab Dordžeho pocházejí z nauk Vima ňingthig a jsou esencí nauky dzogčhenu. Tento text s komentářem mistra Patrul Rinpočeho (19.st) pojednává o prvotním stavu dzogčhenu.

Místo: Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6

datum:

sobota 18.10.2014, 10.00 – 17.00:

10:00 – 11:00 Učení o iniciacích – Tulku Dagpa
14:00 – 16:00 Učení „Tři úrovně osvícení“ – Taklung Cetrul Rinpoche
16:00 – 17:00 Detailní vysvětlení iniciace „Přímá zkušenost prvotního stavu Samantabhadry– Elio Guarisco

Neděle 19.10.2014, 13.00 – 17.00:

13:00 – 15:30 Iniciace „Přímá zkušenost prvotního stavu Samantabhadry“ – Taklung Cetrul Rinpoche
zakončená společnou meditační praxí „Ganapúdžou
16:00 – 17:00 Učení „Tři výroky Garab Dordžeho“ – Taklung Cetrul Rinpoche

Registrace:

http://bit.ly/1rWFhgI

V okolních ulicích je možné zaparkovat. Přímo u hotelu Pyramida stojí parkovaní 300Kč na den.

Nejlepší spojení je tramvají č. 22 nebo 25 zastávka „Malovanka“

 

1. Iniciace a uvedení do nahého stavu dharmakáje. Tento prvotně čistý stav se projevuje jako přirozeně dokonalá sambhógakája ve formě pěti buddhovských rodin, což je dalším důležitým aspektem předání tagdrolu. Iniciace je také transmisí nesrovnatelné Písně vadžry (e ma kiri) a 25 prostorů Samantabhadry (longčhen thigle). Kromě toho obsahuje předání meditačních pozic praxe thogalu a také iniciaci a požehnání na příznivé životní okolnosti, aby měl jogín možnosti ve svém životě nauku praktikovat a zrealizovat. Nauky tagdrol tanter jsou důležitou součástí mnoha terem Gurua Padmasmabhavy jako je proslulá Tibetská kniha mrtvých, dále Khandro ňingthig, Longčhen ňingthig, Severních pokladů (Džangter) a dalších. Po iniciaci bude krátká obětní slavnost – ganapúdža.

2. Hluboký text Patrul Rinpočeho bude k dispozici v češtině a angličtině. Obsahuje mnoho praktických a užitečných rad, jak rozpoznat a uskutečnit prvotní stav, jak sa na základě náhledu – přímé zkušenosti přirozeného stavu rigpy věnovat meditaci samo-osvobozování a jak integrovat jednání. Jeho Svatost dá ústní odkaz textu (lung) a instrukce k praxi (tri) tohoto textu a pak také vlastní rady o praxi dharmy.

English 

Teachings of
H. H. Taklung Tsetrul Rinpoche:

Three levels of Enlightenment
Direct experience of primordial state of Samantabhadra
The Statements of Garab Dorje, those strike the vital point

 

October 18th-19th, Prague, Czech Republic

 

Let us invite you to the initiation and teaching of the significant Master and Head of the Nyingma school, His Holiness Taklung Tsetrul Rinpoche. You can find more information of this great Master by clicking here.

Rinpoche is going to give us the following transmission:

1) Three levels of Enlightenment. Dharmakaya Amitabha, Sambhogakaya Avalokiteshvara and Nirmanakaya Padmasambhava.

2) Direct experience of primordial state of Samantabhadra, Liberation through wearing (empowerment) (Kunsang gongpa zangthal gyi tagdrol). This teaching is part of Northern treasures (Jangter), revealed by Rigdzin Godem. It contains different levels of introductions into the state of enlightenment presented as three Kayas as well as transmissions of teachings related with the Song of Vajra, 25 spaces and aspects of Thodgal practice.

 3) The Three Statements of Garab Dorje, hitting the vital point (Tsik sum nedek). This teaching comes from Vima Nyingthig and is a final testament of great Master Garab Dorje, which is commented by master Patrul Rinpoche. It is the very essence of Dzogchen teaching.

Time:  Saturday, October 18th: 10 AM – 5 PM
Sunday, October 19th: 1 AM – 5 PM

 

Place: Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Prague 6; Czech Republic

Price is voluntary, based on your true generosity and understanding of the value of the teaching, but to cover our expenses we politely ask for an absolute minimum of 40, – EUR. Potential profit will be donated to ASIA Onlus.

 
 

Saturday:

10 AM – 11 AM Teaching on iniciations – Tulku Dagpa
2 PM – 4 PM „Three levels of realisation“ teaching – Taklung Tsetrul Rinpoche
4 PM – 5 PM Detailed explanation of the „Direct experience of the primordial state of Samantabhadra“ initiation – Elio Guarisco

Sunday:

1 PM – 3:30 PM Direct experience of the primordial state of Samantabhadra“ initiation – Taklung Tsetrul Rinpoche
with „Ganapuja at the end

4 PM – 5 PM Three Statements of Garab Dorje“ teaching – Taklung Tsetrul Rinpoche

The parking is possible on the surrounded streets.

 The best way to get here is by tram No. 22 or 25 station „Malovanka“

Please register here:

http://bit.ly/1CKDWvN

 

Please, follow the Facebook event page to receive actual updates of necessary information on schedule, teachings or accommodation details. Or ask for more on blue@dzogchen.cz

Be so kind and forward this invitation to all those, who might be interested.

We are looking forward to see you in Prague!

Dzogchen community of Kunkyabling.
www.dzogchen.cz

 

Lumír Datum publikování: 2.10.2014 01:32