Schůze CZPC

Datum konání:

1.5.2016 - 1.5.2016

Popis:

Program:
1) Redakční manuál po revizi ke schválení. V rámci tohoto bodu mj. projednáme:
a) ediční plán – kdo a jak určuje, co vydáváme. Co se „soukromými“ překlady.
b) potřeba testování překladatelů a korektorů
c) fáze procesu – je potřeba další kontrola mezi stránkovou kontrolou a tiskem?
2) principy fungování CZPC – příp. připomínky k dokumentu a schválení. V rámci tohoto bodu:
a) členství v CZPC
3) CZPC na fóru – nové uspořádání a posílání upozornění mailem

Datum publikování: 19.4.2016 20:08

Místo konání - Kunkyabling

Opletalova 35 Praha