Retreat „Vize jasného světla“ s Elíasem Caprilesem

Datum konání:

23.6.2021 - 27.6.2021

Popis:

Milí praktikující,

objevila se příznivá okolnost a naši sanghu poctí návštěvou autorizovaný instruktor SMS Elías Capriles. Budeme s ním pořádat kurz v Phendelingu 23-27.6. 2021 a veřejnou přednášku v Praze 29.6. 2021. Těšíme se, že se po delší době společně osobně potkáme, navíc na retreatu s velmi kvalifikovaným instruktorem!

Vize jasného světla

Komentář Čhögjal Namkhai Norbua ke knize Paltrul Rinpočheho

Kurz instruktora SMS Elíase Caprilese

Tak, jak píše Čhögjal Namkhai Norbu v úvodu, předmětem „Vize jasného světla“ jsou nauky Dzogčhenu a dotyčná kniha je odkazem Džigme Gjalwai Ňugua, jednoho z největších mistrů Dzogčhenu všech dob (v tomto smyslu je srovnatelná s třemi výroky, odkazem Guru Garab Dordžeho). Je to text, který klade důraz na praxi a to, jak ji uskutečnit. Komentář byl ústně předán Čhögjal Namkhai Norbuem, na základě komentáře sepsaném Paltrul Rinpočhem, který se na obalu objevuje jako autor knihy, i když je vpravdě autorem komentáře, protože to druhé spolu s vysvětlením od od Čhögjal Namkhai Norbu zaplňuje téměř celou knihu.

V kurzu budou instrukce pro Dzogčhenovou praxi předané v knize vysvětleny na bázi zkušeností z praxe, tak aby se mohly efektivně provést. Podle časových možností budeme dělat nějaké praxe semdzinů a rušenů tak, abychom měli možnost mít záblesk rigpy, na tomto základě můžeme mít šanci pokračovat ve stavu rigpy, což je hlavní praxe Dzogčhenu… v případě, že budeme mít požehnání Mistra a linie.

Elías Capriles pochází z Venezuely. Poprvé se setkal se svým učitelem Čhögjalem Namkhai Norbuem v roce 1977 v Bódhanáthu. V období od roku 1977 do konce roku 1982 intenzivně praktikoval Dzogčhen na několika po sobě jdoucích tříměsíčních ústraních v Himalájích, poté co obdržel instrukce k praxi tregčhö od Jeho svátosti Düdžom Rinpočheho a Dungse Thinle Norbu Rinpočheho. Dále obdržel nauky i od Jeho svátosti Dilgo Khjence Rinpočheho, Dodrubčhen Rinpočheho, Čatral Rinpočheho a Pema Norbu Rinpočheho. Dlouhá léta působil jako profesor na Andské univerzitě ve venezuelské Méridě, kde vyučoval filosofii, buddhismus, asijská náboženství a asijskou estetiku a umění. Vystupoval na mnoha konferencích na univerzitách v Americe, Evropě i Asii a vedl mnoho workshopů v různých zemích světa.

Retreat je určen pouze pro praktikující, kteří obdrželi od Čhogjal Namkhai Norbua transmisi a nebo jsou členy Mezinárodní komunity dzogčhenu a mají závazek transmisi přijmout.

Registrace a další informace:
https://docs.google.com/forms/d/14yDaBjRtOYZtEre7QHgVU7bB8NUXXPrkIrOo-YIuSV0/edit


Veřejná přednáška na téma „Čtyři vznešené pravdy“

Registrace
https://docs.google.com/forms/d/1wBg8wdCDkWyXWMWgM1D3eVKG0W7QAtOsa4URI6LkSZA/edit

Datum publikování: 19.5.2021 22:01

Místo konání - Phendeling

Smědeč