Retreat praxe Čő s Ninou Robinson (UK)

Datum konání:

24.10.2015 - 28.10.2015

Popis:

Vážení přátelé,

srdečně zveme na retreat praxe Čö, který se bude konat v termínu 24. – 28.10.2015 v Phendelingu a který povede Nina Robinson, dlouholetá žačka našeho vzácného Mistra Namkhai Norbu Rinpočheho.

Retreat je otevřen pouze členům Mezinárodní komunity dzogčhenu.

Praxi čö předal Čhögyal Namkhai Norbu během úplně prvního retreatu v Itálii, v Subiacu, v roce 1976. Od té doby byl čö po mnoho let součástí večerních praxí na všech retreatech.
Rinpočhe obdržel a praktikoval mnoho různých verzí této praxe pocházející z různých linií. Některé krátké a jednoduché, jiné delší a komplikovanější. Vždy však zdůrazňoval, že ve stručné verzi, kterou nám předává, nic nechybí. Proto praxi čö v Komunitě děláme tímto způsobem.
Různé verze praxe čö předávané v různých liniích pocházejí všechny od Mačig Labdron, která žila v 11. století.
Čö vychází z jejích zkušeností a poznání, které pramení z esence všech učení, která obdržela.

Všichni se něčeho bojíme. Mačig Labdron objevila a předávala tuto metodu pro překonání strachu.

Rinpočhe říká:
Když žádáme o ochranu nebo si myslíme, že jí potřebujeme, znamená to, že máme strach. Víte, že v praxích dzogčhenu se snažíme vše integrovat. Když se sjednotíme s pohybem, pak pohyb už více není problémem. Stejným způsobem, pokud se sjednotíme s duchy a integrujeme se s pocitem strachu, problémy zmizí.
Tuto metodu objevila a použila Mačig Labdron v praxi čö. To je ve stručnosti principem této praxe.

Mačig Labdron říká:
Je lepší nabídnout jednou své vlastní tělo se slovy, ‘Odneste si ho a užijte si ho’, než žádat stokrát o ochranu.

Nina Robinson se narodila v únoru 1937 v Anglii. Během svého života se věnovala různým věcem, včetně výchovy dětí, výroby keramiky a její výuky atd. Poté, co krátce následovala různé buddhistické učitele, potkala v roce 1980 Čhögyala Namkhai Norbu, kdy se zúčastnila předávání nauky během retreatu v severní Itálii. Od té doby až do dnešního dne má to štěstí následovat mnohá z jeho učení a praxí během retreatů. V roce 1986 se přestěhovala do Itálie a od té doby žije v blízkosti Merigaru. Po sedm let působila jako sekretářka Merigaru West. Podílela se také na přepisech, překladech a editování mnoha knih nakladatelství Shang Shung.

S retreatem se částečně bude překrývat webcast z Taiwanu – retreat Tregčő, terma rigdzina Čhangčhub Dordžeho!

Předběžné časy celého webcastu jsou:
pátek 23. 10. 9:00 – 11:00
sobota 24. 10. 4:00 – 6:00 a 9:00 – 11:00
neděle 25. 10. 4:00 – 6:00 a 9:00 – 11:00
pondělí 26. 10. 4:00 – 6:00
úterý 27. 10. 4:00 – 6:00

Předběžný program retreatu:

sobota 24. 10. 2015
7:30 – 8:30 ranní praxe jantrajógy s autorizovaným instruktorem jantrajógy I. úrovně Marcem van Westreenem z Holandska
9:00 – 11:00 poslech webcastu z Taiwanu
11:15 – 13:00 a 16:00 – 18:00 výklad, po kterém bude následovat praxe

neděle 25. 10. 2015
7:30 – 8:30 ranní praxe jantrajógy s Marcem
9:00 – 11:00 poslech webcastu z Taiwanu
11:15 – 13:00 a 16:00 – 18:00 výklad, po kterém bude následovat praxe

pondělí 26.10. 2015 – středa 28. 10. 2015
8:30 – 9:30 ranní praxe jantrajógy s Marcem
10:00 – 12:00 a 16:00 – 18:00 výklad, po kterém bude následovat praxe

navíc v úterý 27.10.2015
19:00 úplňková ganapúdža Mandarávy s rituálem zplnomocnění namkhy !!!NEZAPOMEŇTE SI VZÍT SVÉ NAMKHY!!!

Cena celého kurzu pro obyčejné členy je 2000,- Kč, s obvyklými slevami pro podporující a záslužné členy Mezinárodní komunity dzogčhenu.

Registraci a další informace najdete zde:

http://goo.gl/forms/vAJ7q0wx2h

Těšíme se na vás

Dana Hauerová Datum publikování: 14.1.2015 20:04

Místo konání - Phendeling

Smědeč