Praxe darování života

Datum konání:

14.8.2021 - 14.8.2021

Popis:

Drazí přátelé,

přidejte se k praxi darování života (tib. ce tar), která se vykonává osvobozením zvířat, předurčených na smrt nebo porážku.

„Dar přímého či nepřímého osvobození od strachu spočívá v ochraňování bezbranných bytostí a zachraňování zvířat, jejichž život je v ohrožení, jako je zachránění zvířat z jatek nebo domácího ptactva nebo ryb prodávaných na trhu. Zkrátka bychom podle své kapacity měli převzít odpovědnost za pomoc bytostem, které žijí v úzkostném strachu.“

Vzácná váza, s.116

Zapojit se můžete dvěma způsoby. Buď aktivně pomoci Červeným při nákupu a následném vypouštění zvířat anebo praxi finančně podpořit a přispět na jejich výkup.
Pokud se rozhodnete pro finační dar, zde najdete nezbytné údaje: Variabilní symbol 555, číslo komunitního účtu pro darování prostředků: 2400378087/2010

Letošní srpnová praxe proběhne v sobotu 14. 8. dopoledne v obci Pohoří u Lovčic (směr na Klatovy)

https://goo.gl/maps/UAQRmij9oE5ne5i16

Jak praxe probíhá?

Se záměrem bódhičitty zakoupíme 50 bažantů určených na porážku. Metodami ňongdrol (osvobození skrze chuť) a thodrol (osvobození skrze slyšení) vytvoříme příčinu jejich osvobození. Poté je podle okolností vypustíme do krajiny a zásluhy věnujeme všem cítícím bytostem.

Na podzim pak proběhne vypouštění kaprů. Pozvání pošleme s dostatečným předstihem.

Pro více detailů o srpnové praxi Darování života nás neváhejte kontaktovat na red@dzogchen.cz nebo přes telefon 773 200 010 (Martin Škobis)

Datum publikování: 24.7.2021 17:19