On-line otevřený kurz přítomnosti a bdělosti každý čtvrtek od 12.5.

Čas konání:

19:00 - 20:00

Probíhalo od - do:

12.5.2022 - 23.6.2022

Popis:

Milí přátelé,
zveme vás na on-line meditační kurz s Thubtenem Rabgyim, který bude probíhat každý čtvrtek od 19:00 počínaje 12.5. on-line. Kurz je možné následovat z domova nebo z prostorů pražského Kunkyablingu.

Kurz otevřené přítomnosti a bdělého uvědomování si
Přítomnost a bdělé uvědomování jsou dva důležité faktory nebo „klíče“, které nám usnadňují dosažení vnitřního poznání a moudrosti. Tyto klíče byly používány v mnoha různých kontemplativních tradicích po tisíce let. V dnešní době se zvyšuje zájem učit se z těchto tradičních zdrojů moudrosti. Jako příklad uveďme popularitu hnutí „mindfullness“.
Podle starobylé budhistické tradice už v sobě přirozeně máme schopnost být přítomní a bdělí. Když toto rozvíjíme, může to vést ke zdravějšímu a harmoničtějšímu způsobu života. Cokoli prožíváme, tak přítomnost ( často se překládá jako mindfullness) znamená, že jsme si vědomí toho, co se děje v této chvíli. Uvědomování si ( často se překládá jako jasné pochopení ) znamená, že rozumíme věcem v konkrétních souvislostech. Zjednodušeně řečeno, jde o kultivaci kapacity být přítomní právě teď a být si plně vědomi toho, co se děje v této chvíli.
Při tomto tréninku je kultivace přítomnosti zásadní pro uvědomění si základu. Takže kdykoliv si všimneme, že naše mysl někde bloudí, přivedeme pozornost zpět k přítomnému okamžiku. Někdy můžeme použít určitý vztažný bod nebo předmět meditace. V našem kurzu to bude vnímání pěti smyslů.

Cvičení meditace mindfulness znamená, že si všimneme toho, co zažíváme skrze našich pět smyslů: slyšení vidění, vnímání dotyku, chuť a čich a nebo skrze všechny dohromady. Tato praxe zmenší náš stres, úzkost a pocity neštěstí, které jsou spojeny s tělem, energií a myslí. Pomůže nám to objevit dočasný pocit uvolnění a pomalu můžeme nalézt konečné štěstí a uvolnění.

Kdy: Začátek čtvrtek 12.5. o 19.00 – 20.00 (poté každý čtvrtek o 19.00)
Kde: Online kurz přes zoom v angličtině se simultánním překladem, je možné se připojit i z Pražského Kunkyablingu
Pro koho: Kurz je otevřený, je určen pro zájemce o meditaci jak v kontextu duchovní cesty, tak i sekulární formy meditace.
Je zaměřený na praxi, formou krátkých vedených meditací.
Cena: dobrovolný dar / příspěvek dle možností účastníka

Připojení:
https://us02web.zoom.us/j/81880764325?pwd=cFdXUi9oNXhhMW1lbklhSnNjN0oxZz09
Meeting ID: 818 8076 4325
passw. 123
Instruktor kurzu: Thupten Rabgyi

Rabgyi se narodil v Goloku v Tibetu. Když mu bylo 7 let, stal se mnichem v místním klášteře. Když mu bylo 17 let, potkal svého učitele Urgyen Tenzina. Jako pomocník Urgyen Tenzina s ním cestoval a učil se od něj meditaci. Urgyen Tenzin byl velice starý, a tak když bylo špatné počasí, nemohl cestovat, a tak posílal Ragbyiho učit meditaci. V dalších letech se Ragbyi přesunul do Indie a poté do Austrálie, kde učil meditaci na místní základní škole jako dobrovolný pracovník. Poté jedna budhistická organizace, která podporovala mezináboženské porozumění, jej pozvala, aby učil děti meditaci. Dále Rabgyi učil meditaci na klinikách mentálního zdraví a v nemocnicích. Učil pacienty i pracovníky zdravotnických zařízení. Následně se přestěhoval na Tenerife, kde se souhlasem svého učitele Chogyal Namkhai Norbua po mnoho let učil jednou týdně meditaci. Rybgyi považuje meditaci za velice užitečnou a jednoduchou metodu, která zklidňuje a uvolňuje mysl.

https://forms.gle/mM9F6yW1kDBdybwV6

Datum publikování: 3.5.2022 21:18