Funkce zvuku v dzogčhenu – The Function of Sound in Dzogchen – retreat s Igorem Berkhinem

Datum konání:

10.11.2023 - 12.11.2023

Popis:

V učení dzogčhenu je zvuk velmi důležitým fenoménem. Učení je přenášeno zvukem, zvuk také používáme téměř ve všech našich praxích. Můžeme použít zvuk k rozvoji uvědomění, jasnosti a také pociťování. V tomto krátkém workshopu budeme provádět několik praxí Komunity dzogčhenu, přičemž budeme věnovat pozornost tomu, jak různými způsoby interagujeme se zvukem, abychom získali nějaké praktické zkušenosti a porozumění. Na tomto workshopu budeme převážně cvičit, sdílet zkušenosti a méně vysvětlovat.

Nejdůležitější je osobní účast na skupinovém cvičení, proto nebude probíhat Zoom ani nahrávání.

Igor Berkhin je dlouholetým praktikujícím dzogčhenu. Narodil se v SSSR a svou duchovní praxi zahájil v 80. letech ještě za železnou oponou. Studoval a překládal u mnoha učitelů různých kontemplativních tradic, z nichž nejvýznamnější byl Čogjal Namkhai Norbu, proslulý mistr dzogčhenu. Překládal také učení dzogčhenu od takových mistrů, jako jsou bratři Khenchen Palden Sherab a Khenpo Tsewang Dongyal, a také od učitele bonpo Nyima Dagpa Rinpočheho. Poté, co se v roce 1996 setkal se svým kořenovým učitelem, byl Igor v roce 2002 Čogjalem Namkhai Norbuem pověřen vyučováním Základní Santi Maha Sanghy, studijního a praktického programu zaměřeného na sútry, tantry a dzogčhen, který navrhl Čogjal Namkhai Norbu. Od roku 2008 je jedním ze tří starších učitelů Santi Maha Sanghy, dalšími dvěma jsou Jim Valby a zesnulý Elio Guarisco.

Akce je určena pouze pro držitele trasmise od Čhögyala Namkhai Norbu nebo Yeshi Silvano Namkhaie

Registrační formulář

————————————————————-

In Dzogchen teaching, sound is a very important phenomena. The teaching is transmitted via sound, we also use sound in almost all of our practices. We can use sound to develop awareness, clarity, and also sensation. In this short workshop, we will do several practices of the Dzogchen Community, paying attention to how we interact with sound doing it in various ways to get some practical experience and understanding. In this workshop, there will be mostly practice, sharing experience, and not so much explanation. The most important thing is personal participation in a group practice, therefore, there will be no Zoom and no recording.

Igor Berkhin is a long term Dzogchen practitioner. Born in the USSR, he started his spiritual practice in the 80-s still behind the iron curtain. He studied with and translated for many teachers of different contemplative traditions, the most important of them being Chogyal Namkhai Norbu, a renowned Dzogchen master. He also translated Dzogchen teachings by such masters as brothers Khenchen Palden Sherab and Khenpo Tsewang Dongyal, and also by a Bonpo teacher Nyima Dagpa Rinpoche. Having met his root Teacher in 1996, in 2002 Igor was authorized by Chogyal Namkhai Norbu to teach the Base of Santi Maha Sangha, a study and practice program on Sutra, Tantra, and Dzogchen designed by Chogyal Namkhai Norbu. Since 2008, he’s been one of the three senior teachers of Santi Maha Sangha the other two being Jim Valby and late Elio Guarisco.

Retreat is intended only for people, who received Transmission – Direct introduction from Chögyal Namkhai Norbu or Yeshi Silvano Namkhai

————————————————————-

Program:

Pátek/Friday 18:00-20:00
Sobota a neděle/Saturday and Sunday 10:00-13:00 a 16:00-18:00
————————————————————-
Michal Sodoma Datum publikování: 26.9.2023 13:26

Místo konání - Kunkyabling

Opletalova 35 Praha