Celosvětová transmise gurujógy

Datum konání:

5.3.2015 - 5.3.2015

Popis:

Ve čtvrtek  5. 3. 2015 ve 04:00 proběhne celosvětová transmise gurujógy
dzogčhenu – v den výročí mistra Garab Dordžeho, formou živého video
přenosu praxe s Mistrem Čhögjalem Namkhai Norbuem. Budeme se na Vás těšit
jak v Praze, tak na ostatních místech ČR, kde bude videotransmise probíhat
přesně ve stejný okamžik jako na celém světě. Noví zájemci by se měli
zúčastnit předchozího výkladu.

V PRAZE BUDE PROBÍHAT PŘÍPRAVA A VÝKLAD, (zájemci pro jistotu pište na
blue@dzogchen.cz):
ADRESA: Opletalova 35, Praha 1 – každou STŘEDU od 18:30.

11.02.2015 STŘEDA od 18:30
25.02.2015 STŘEDA od 18:30
04.03.2015 STŘEDA od 18:30
05.03.2015 ČTVRTEK od 04:00 transmise

V Phendelingu bude probíhat příprava a výklad, který připraví Lukáš
Chmelík. Zájemci pište nebo volejte: phendeling@dzogchen.cz, +420 732 501 227
Jana Čeřenová

12.02.2015 ČTVRTEK od 18:30
20.02.2015 PÁTEK od 19:00
28.02.2015 SOBOTA od 16:30
04.03.2015 STŘEDA od 18:30

Pokud znáte ve vašem okolí někoho, kdo má dlouhodobý zájem o nauku
dzogčhenu, můžete jej o tomto informovat. Člověk, který chce přijmout
při teto příležitosti transmisi, by měl mít seriózní zájem o
následovaní nauky dzogčhenu a je vhodné, aby měl přečtenu alespoň jednu
knížku od Čhögjal Namkhai Norbua, a aby se zúčastnil některého z
výkladu a nácviku praxe – buď v Praze, nebo na jiných kontaktních místech
ČR: http://www.dzogchen.cz/

Dana Hauerová Datum publikování: 2.2.2015 20:00