Celosvětová transmise gurujógy

Datum konání:

22.2.2016 - 22.2.2016

Popis:

Výročí Garab Dordžeho, Šenraba Miwočheho, Marpy. Den Buddhy Šákjamuniho.

V pondělí  22. 02. 2016 ve 04.00 proběhne celosvětová transmise Gurujógy
dzogčhenu – v den výročí mistra Garab Dordžeho, formou živého video
přenosu praxe s Mistrem Čhögjalem Namkhai Norbuem. Budeme se na Vás těšit
jak v Praze, tak na ostatních místech ČR, kde bude video transmise probíhat
přesně ve stejný okamžik jako na celém světě. Noví zájemci by se měli
zúčastnit předchozího výkladu.

V PRAZE BUDE PROBÍHAT PŘÍPRAVA A VÝKLAD, (zájemci pro jistotu pište na
blue@dzogchen.cz)
ADRESA: Opletalova 35, Praha 1 – ve STŘEDY/ČTVRTKY od 18:30.

27. 01. 2016 STŘEDA od 18:30
04. 02. 2016 ČTVRTEK od 18:30
10. 02. 2016 STŘEDA od 18:30
18. 02. 2016 ČTVRTEK od 18:30
22. 02. 2016 PONDĚLÍ od 04:00 transmise

Pokud znáte ve vašem okolí někoho, kdo má dlouhodobý zájem o nauku
dzogčhenu, můžete jej o tomto informovat. Člověk, který chce přijmout
při teto příležitosti transmisi, by měl mít seriózní zájem o
následování nauky dzogčhenu a je vhodné, aby měl přečtenu alespoň jednu
knížku od Čhögjal Namkhai Norbua, a aby se zúčastnil některého z
výkladu a nácviku praxe – buď v Praze, nebo na jiných kontaktních místech
ČR: https://www.dzogchen.cz/komunita/kontakt/

Přejeme Vám bdělé momenty.

Vaši modří

Datum publikování: 19.12.2015 19:06