Celokomunitní výroční schůze

Datum konání:

22.10.2016 - 22.10.2016

Popis:

Drazí přátelé,

všechny Vás srdečně zveme na výroční celokomunitní schůzi, která se tento rok bude konat v sobotu 22. 10. 2016 od 14 hodin v Phendelingu.

Je to jedinečná příležitost, kdy se můžeme všichni společně setkat v našem komunitním centru Phendeling, diskutovat spolu a podílet se na vývoji Komunity v příštím roce.

Schůzi zahájíme praxí Zelené Táry.
Stravování bude společné, nebude možnost vařit si individuálně.
Ubytování v areálu Phendelingu (dormitory, stan, gonpa…) si zamluvte u geka
Phendelingu Martina Kouřima.

Body programu:
• prezentace barev
• volba gakyilu na rok 2017 – 2018, kandidáty hledáme do všech barev, připomínáme, že kandidovat mohou pouze řádní členové Komunity, členové gakyilu lingů se nyní volí na dva roky!
• hlasování o rozpočtu komunity na rok 2016
• volba komunitního hospodáře
• volba koordinátora překladatelské skupinky
• volba geka Phendelingu a Kunkyablingu
• prezentace lingtýmu
• loterie dárků zanechaných Rinpočhem v Praze
• ganapúdža
• schůze zakončíme zpěvem a tancem Písně Dzamling Garu
• volná zábava

Těší se Vás všechny gakyil!

Datum publikování: 3.9.2016 00:35

Místo konání - Phendeling

Smědeč