Celokomunitní schůze

Datum konání:

10.10.2015 - 10.10.2015

Popis:

Začátek ve 14.00 – začínáme praxí Zelené Táry. Moderovat schůzi bude Jirka Trnka.

Body programu:
• prezentace barev
• hlasování o rozpočtu komunity na rok 2016
• volba hospodáře, diskuse o výši platu hospodáře• volba geka Phendelingu a Kunkyablingu
• prezentace lingtýmu
• prezentace realizačního týmu stavby stúpy a dark kabiny
• prezentace CZPC

.  ganapúdža
• schůze zakončíme zpěvem a tancem Písně Dzamling Garu
• volná zábava

Datum publikování: 17.8.2015 11:27

Místo konání - Phendeling

Smědeč