Webcast

Přenosy Rinpočheho retreatů, tzv. webcasty, bere každý z nás jako samozřejmost. Nikdo už netuší, jakým způsobem se financují a kdo se o ně stará.

Většinu webcastů zajišťuje Fabio, protože jezdí po světě s Rinpočhem. Pokud není na místě Fabio, dělá webcasty Eduardo, když nemůže Eduardo, jede Thinley. Bylo by dobré, aby se v každém garu a později i lingu našel někdo, kdo je schopen webcasty technicky zajistit, přenosy společných praxí Mandáravy nefungují vždy skvěle.

Finančně se čerpá většinou ze sponzorských darů, protože příjmy naší organizace jsou zatím omezené zejména na příjmy z členských příspěvků. Pro vaši představu, roční provoz webcastu komunitu stojí 20.000 EUR, což je na to, kolik je připojení a jaký obsah dat se posílá ke každému uživateli (audio, video), velmi dobrá cena. Přesto je to půl milionu českých korun. Kdo byste se chtěl podílet na sponzorování webcastů, umožníte příjem vzácného učení od Rinpočheho více než 2000 připojených uživatelů z naší sanghy a veřejnosti. Můžete se tak podílet alespoň finančně na šíření nauky do celého světa.

Pro tyto účely můžete použít náš český komunitní účet 1021034503/5500, specifický symbol 201.

admin Datum publikování: 8.12.2012 20:31