Uškrť svého vampýra

MICHAEL KATZ, psycholog a odborník na jógu snu, se začal zajímat o buddhismus a meditaci ve svých devatenácti letech. Proč? Protože to bylo moderní. Jenže jeho zájem trvá již 30 let. Studoval u Mistra Čhögjala Namkhai Norbu, který byl rozpoznán jako „tulku“ neboli realizovaný mistr, který se rodí znovu ze své vlastní vůle, aby prospěl všem cítícím bytostem.

Michaele, kdo vlastně jsi?
Je mi 54 let. Narodil jsem se v New Jersey a žiji v New Yorku. Jsem ženatý, mám šestiletého syna. Jsem doktor psychologie. Věnuji se studiu buddhistických tradic v linii dzogčhenu již víc jak 30 let.
Přijíždím do Prahy na pozvání české komunity dzogčhenu, abych zde uspořádal veřejnou přednášku pro všechny zájemce a pak povedu také uzavřený seminář jógy snu pro české i zahraniční praktikující dzogčhenu v Phendelingu, což je české centrum pro rozvoj dzogčhenových nauk. Jógu snu jsem se naučil od svého tibetského mistra Čhögjala Namkhai Norbu, který je zároveň hlavním Mistrem Mezinárodní komunity dzogčhenu.
 V čem spočívá jóga snu?
Ve schopnosti vědomého snění. V tom, že si uvědomuješ, že sníš.
K čemu je to dobré?
Být bdělý během snu souvisí s posmrtným stavem barda.
Máš na mysli stav mezi jedním a dalším zrozením?
Přesně. My buddhisté věříme, že stav snění je totožný s posmrtným stavem barda. Takže když jsi bdělý během snů, budeš bdělý také po smrti.
A pro každodenní život má vědomé snění nějaké využití?
Lidé, kteří jsou schopni bdělého vědomí během spánku, jsou osvobozeni od nepříjemných snů a nočních můr. Stejně tak se jedná o vhodný nástroj k získání cenných zkušeností, které transformují naši osobnost.
Můžeš napravovat své nedostatky během snění?
Většina lidí, kteří se naučí překonávat těžké a nebezpečné situace ve snu, získají v běžném životě asertivní postoj. Zažijí nárůst důvěry v sebe samé. Dám vám příklad.
Jednou, na jednom semináři…
Ano, během jednoho semináře měla jedna žena noční můry, které se jí stále opakovaly.
Na tvém kurzu lidé spí?
Ano, tímto způsobem mohu vést své studenty k snovému vědomí. Takže tato žena trpěla rakovinou a jsem si jist, že její sen souvisel s touto nemocí. Mívala sny o vampýru, jak jí vysává krev. Ale během našeho semináře, tím že byla během snu bdělá, vampýra uškrtila.
Dobrá práce.
Je možné, že pasivita, se kterou procházela svým životem, měla za následek nízké sebevědomí a  zanedbávání se. Což beze sporu není nic dobrého pro překonávání těžké nemoci. Změny, které zvládneme v dimenzi snů, mohou měnit naši každodenní realitu.
Rozumím.
Když sníme, reagujeme nevědomě. Například když máme noční můry, jsme jimi totálně pohlceni. Tím, že existuje spojitost mezi sny a běžným životem, bdělost ve snu nám přináší větší bdělost také v každodenním životě.
A tím také víc jasného vědomí?
Ano, víc jasného vědomí, víc kreativity a přístup k hlubokým zdrojům. Tak zvané kosmické vědomí, stav překračující běžný stav vědomí, není ve skutečnosti nic jiného než schopnost čistého bdělého stavu 24 hodin denně.
Jak se stanu bdělým snílkem?
V prvé řadě je třeba si uvědomit, že spíme. Je dobré mít u postele sešit a zaznamenat si své sny hned po probuzení.
Ano, ale jak dosáhnu lucidních snů?
Nařiď si budík o hodinu dříve, než jsi zvyklý vstávat. Projdi si vědomě poslední sen a znovu usni s přáním vrátit se a změnit své chování v tomto snu.
Nezdá se to úplně jednoduché…
Je třeba to trénovat. Je také možné mít lucidní sen vyvolaný učitelem, který může do tvého snu dokonce vstoupit.
Řekni mi, jak se mohu trénovat
Během dne se zkus neustále soustředit na malé neobvyklé věci, které se ti dějí. Rozvíjej zvyk ptát se: „Je toto sen?“  To ti pomůže rozpoznat během snu nelogické prvky.
Život je plný nelogických momentů
Tak jich využij. Například než jsem vstoupil sem do redakce, viděl jsem před semaforem osobu na vysokých chůdách, jak dělá kejklířské kusy, pro mě něco extravagantního. Nebo černá paella, kterou jsem jedl před pár dny v Barceloně.
Rozumím
Ve snech se odehrává spousta neobvyklých věcí. Když je rozpoznáme, když si uvědomíme, že spíme, stane se sen lucidním. To je přesně ten moment, kdy můžeme uškrtit vampýra.
Řešit problémy během spaní
Ano. Sny nám přinášejí informace. Řada objevů a vynálezů přišla právě ve snu. Vypuštěním mentálních omezení během našich snů, můžeme nalézt řešení pro problémy, které se nám v běžném životě nedaří vyřešit. Vždyť víš, v běžném životě jsme velmi limitováni.
Pokud je naše mysl v běžném životě tak omezená, proč tomu tak není také ve snu?
Protože nemít limity je lidská schopnost. V buddhistické tradici to označujeme termínem tathágatagarbha, což znamená, že všechny lidské bytosti mají potenciál stát se buddhou, bytostí, která  je za veškerým omezením.
Omezená bytost neřídí sny v omezené formě?
Mít lucidní sny je něco podobného jako zkouška z řízení. Lucidní sny ti umožňují rozvoj. V okamžiku, kdy zažíváš více lucidních snů, měníš a kontroluješ odpovědi, stejně jako pokládáš nové otázky.
Může člověk zahájit duchovní hledání prostřednictvím lucidních snů?
Řada lidí se vydala na duchovní cestu skrze své sny. Mnozí také ve svých snech objevili mistra, kterého následně potkali v běžné realitě. Jde o zážitek jasnosti, ve kterém můžeš předvídat, co se stane v budoucnu.
A tuto zkušenost je možné si přivodit?
Všechny techniky jógy snu jsou zaměřeny na rozvoj jasnosti. Ale zkušenost jasnosti není cílem. Ta se prostě stane. To, o co usilujeme, je zkušenost, která se nachází za limitovanou myslí. A jasnost je druhotný efekt.

Související články

Snění nám může pomáhat
Pozvánka na kurz jógy snů

admin Datum publikování: 19.4.2013 06:28