TŘINEC TANČÍ ….

Díky společnému úsilí se v Třinci podařilo třetí víkend v květnu
zorganizovat kurz Tance šesti oblastí Samantabhadry. Vybrali jsme si pro
začátek tento tanec, jakožto jeden ze dvou otevřených tanců, který mohou
tančit i tanečníci bez transmise.
Tanec nás učila skvělá polská instruktorka Iwana Zagroba z Bielska-Biale a
jako druhý instruktor působil báječný vadžrabratr Robert Czabański z
polských Tych. Iwana svými širokými znalostmi teorie i praxe,
komunikativností a bezprostředností zvládla vše na jedničku. Robert velmi
jasně a srozumitelně vysvětlil symboliku mandaly včetně způsobů její
aktivace, význam barev krystalu či svíčky, energetické působení aj. Oba se
při výuce skvěle doplňovali. Přestože kurz probíhal v polštině, nebyl to
problém, protože případné nejasnosti překládaly s lehkostí sobě vlastní Ewa
s Kristýnou.
V naší zatím nepočetné třinecké komunitě nebylo snadné zajistit potřebný
počet tančících. Kurzu se účastnili nejen lidé s transmisí, ale rovněž lidé
mimo komunitu a možná právě díky tomuto impulzu nasměrují svou životní cestu
k Mistrovi. Nepočítám-li instruktory Iwanu s Robertem, tančilo nás celkem 9 lidí, z čehož byli 4 muži a 5 žen. Přesto, nebo právě proto, jsme tančili
s nadšením a velmi intenzivně od pátečního večera do nedělního slunečného
odpoledne. V neděli nás ještě doplnil Jarek z Polska, který se o tancování v
Třinci dověděl později, a jedna z jeho malých dcer.
Veškerou organizaci kurzu, ve smyslu zajištění vhodného místa pro tanec,
ubytování instruktorů a logistiku během kurzu, precizně a hladce zařídil
Marek Bilko se svou drahou polovičkou Evou, za což jim za všechny účastníky
velmi děkujeme.
Závěrem můžeme říci, že naše nová mandala zažila úspěšnou taneční premiéru.
Pevně věříme, že se tímto kurzem v Třinci nastartovalo pravidelné tančení na
mandale včetně přeshraniční spolupráce s polskou dzogčhenovou komunitou.
-jirkarybár-

Jelena Hoblová Datum publikování: 15.6.2013 11:45