Jóga prány s Eliem Guariscem v Phendelingu 21-25.6

Zveme všechny jogínky a jogíny na retreat jóga prány spojená s
nedělitelností jasnosti a prázdnoty (Longsal Saltong) s Eliem Guariscem,
který bude od pátku 21. do úterý 25. června 2013 v Phendelingu.

Retreat je určen pro všechny, kdo obdrželi transmisi dzogčhenu od mistra
Čhögjal Namkhai Norbua.

Jóga prány spojená s nedělitelností jasnosti a prázdnoty je učení z
Longsalu I. Retreat s Eliem je určený pro všechny, kdo obdrželi transmisi.
Je to první učení předané Čhögjal Namkhai Norbuem v cyklu Rozsáhlý
prostor zářivé jasnosti – nejvnitřnější esence dákiní. Učení obsahuje
praxe sloužící k objevení pravého stavu skrze zkušenost jasnosti a
prázdnoty. Je úzce spojeno s praxí jantrajógy řady dzogčhenu longde,
pomáhá rozpoznat ty vlastnosti našeho těla a mysli, které mohou vytvářet
překážky pro duchovní praxi, ukazuje, jak je vyrovnat a překonat. Instrukce
z tohoto učení nás učí, jak se stát citlivým k energetickým proudům a
kanálům, jak aktivovat jejich potenciál prostřednictvím uvolnění,
aplikace olejů atd. Tento základ nám umožní cvičení "vnitřního
tepla" pomocí tvarů, barvy a pohybů proudů energie a zadržení dechu,
zvané kumbhaka. Lze pak zakusit relativní znaky a rozpustit překážky
nepříjemných zkušeností spojených s elementy.

Elio Guarisco se narodil roku 1954 v Itálii. Je členem Komunity dzogčhenu od
roku 1986. Pracoval na řadě překladů pro Shang Shung Institut v Itálii
včetně několika knih Čhögjal Namkhai Norbua věnovaných tibetské
medicíně. Od roku 2003 je jedním ze tří hlavních překladatelů projektu
Ka-ter. Kromě toho pracuje jako instruktor překladů v programu cvičení
tibetskych překladů. Je autorizovaným instruktorem SMS base a SMS I. a II.
Úrovně

Cena celého kurzu pro redukované členy je 1.800,- Kč.
Ceny pro další druhy členství a jednotlivé dny najdete zde:
http://bit.ly/16wHc0v

Registrace: http://bit.ly/128B0rz

Program:

Pátek 21. 6. 2013 v 10.00
Praxe tsalungu; vysvětlení prány: karmická prána a prána moudrosti.
15:00 Nerovnováha elementů zabraňující rozvoji jasnosti a způsob, jak ji
vyrovnat.
18.00 Ganapúdža Mandarávy.

Sobota 22. 6. 2013
06:00 Olejová a pivní masáž aktivujíc kanaly.
Relaxace k aktivaci kanálů a energie.
10:00 Relaxace k aktivaci energie.
Nácvik čtyř způsobů aplikace prány.
15:00 Relaxace k aktivaci kanálů a energie.
Nácvik čtyř způsobů aplikace prány.
18:00 Ganapúdža Mandarávy

Neděle 23. 6. 2013
06:00 Praxe rozvoje vnitřního tepla (tummo) a blaženosti; praxe
neodělitelnosti blaženosti a jasnosti.
10:00 Praxe rozvoje vnitřního tepla.
15:00 Cvičení vztahující se ke tvaru prány.
18:00 Ganapúdža Mandarávy.

Ponděli 24. 6. 2013
06:00 Cvičení vztahující se k pohybu prány.
10:00 Cvičeni vztahující se k barvě prány.
15:00 Nácvik kumbhaky podle učeni Garab Dordžeho.
18:00 Ganapúdža Mandarávy

Úterý 25. 6. 2013
06:00 Cvičení vztahující se k počítání dechů.
10:00 Poslední sezení
5. den, první sezení 6.00

Jídlo: budeme vařit v lingové kuchyni. Kuchyni nebude možné užívat k
individuálnímu vaření, protože se bude vařit zvlášť pro účastníky
retreatu a zvlášť pro Elia. Proto na tento retreat scháníme dva kuchaře
– karmajogíny, jednoho, který bude vařit pro Elia podle podle jeho diety a
druhého pro účastníky retreatu. Prosíme počítejte s možností, ze pokud
neseženeme karmajogína na pozici hlavního kuchaře, budeme si muset kuchaře
zaplatit a tím se zvýší ceny jídel cca o 50,- Kč/den!!!

Ubytováni: přespat lze v gonpě (karimatka + spacák), v dormitory – zájemci
se mohou hlásit u geka (Kveta Svedova) – qjeta108@seznam.cz . Dále je možné
si domluvit penzión v okolí, cena zpravidla i se snidani je 350,- na noc a
osobu.

Hlavní koordinátor retreatu: Dana Hauerová – 736 286 486; blue@dzogchen.cz
Magdalena Ouřecká – 603 920 967; yellow@dzogchen.cz
Jiřina Vlčkova – 608 912 704; yellow@dzogchen.cz

Jelena Hoblová Datum publikování: 26.5.2013 11:27